• Türkçe
  • English

FMGTEK 2020 - Çalıştaylar
FMGTEK 2020'ye kayıt yaptıran tüm katılımcılarımız için çalıştaylara katılım ücretsizdir.
2. Uluslararası Fen, Matematik, Girişimcilik ve Teknoloji Eğitimi Kongresi'nde siz de çalıştay yapmak isterseniz çalıştay başvurusu bölümünden başvuru yapabilirsiniz.
 
 
Çalıştay 1: Fen Eğitiminde Eğitsel Robotik Uygulamaları
 

Doç. Dr. Miraç AYDIN

1981 yılında Trabzon’da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Trabzon’da tamamladıktan sonra 2001 yılında 19 Mayıs Üniversitesi, Amasya Eğitim Fakültesi, Fizik Öğretmenliği Programından mezun oldu. Yüksek Lisans ve doktorasını fen eğitimi alanında Karadeniz Teknik Üniversitesinde tamamladı. Aynı üniversitenin Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü Fen Bilgisi Öğretmenliği Anabilim Dalında öğreti üyesi olarak çalışmaktadır. Araştırmacı, eğitim teknolojilerinin fen sınıflarına entegrasyonu, proje tabanlı fen öğretimi, eğitsel robotik uygulamaları ve bilgisayar destekli nitel veri analizi gibi alanlarda çalışmalar sürdürmektedir.
 
 
   
 

Çalıştay 2: Nanoteknoloji Eğitimi Çalıştayı
 
Doç. Dr. Sevil Akaygün
 
Doç. Dr. Sevil Akaygün, Boğaziçi Üniversitesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi öğretim üyesidir. Lisans derecesini Boğaziçi Üniversitesi, Kimya Öğretmenliği programından aldıktan sonra 12 yıl kimya ve fen bilgisi öğretmeni olarak görev yapmıştır. Boğaziçi Üniversitesi’nden Fen Bilimleri Eğitimi alanında yüksek lisans (2000), Kuzey Kolorado Üniversitesi’nden kimya alanında yüksek lisans (2008) ve kimya eğitimi alanında doktora (2009) derecelerini almıştır. 2010 yılından bu yana Boğaziçi Üniversitesi’nde görev yapmaktadır. Araştırma alanları arasında kimya eğitiminde görselleştirme ve teknoloji kullanımı, nanoteknoloji eğitimi, STEM/ FeTeMM (Fen, Teknoloji, Mühendislik, Matematik) eğitimi bulunan Dr. Akaygün, bu konularda ulusal ve uluslararası projeler yürütmekte ve hizmet-içi eğitimler vermektedir.
 

Çalıştay 3: Girişimcilik Eğitimi için Uygun Kuram, Yaklaşım, Yöntem, Teknik ve Modeller
 

Doç. Dr. İsa DEVECİ

Araştırmacı lisans eğitimini Cumhuriyet Üniversitesi’nde Fen Bilgisi Öğretmenliği Programı’nda 2009 yılında tamamladı. Yüksek lisans eğitimini Sakarya Üniversitesi’nde Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalında 2011 yılında tamamladı. Doktora eğitimini Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalında başlamış olup, Uludağ Üniversitesi’ne yatay geçiş yaparak 2016 yılında tamamlamıştır. 2012-2016 yılları arasında Uludağ Üniversitesi’nde araştırma görevlisi olarak görev yapmıştır. Araştırmacı doktora eğitimi sırasında fen eğitiminde girişimcilik konusunda araştırmalar yürütmek üzere TÜBİTAK destekli olarak yaklaşık bir yıl süreyle Finlandiya Turku Üniversitesi’nde misafir araştırmacı olarak görev yapmıştır. 2016-2018 yılları arasında Dr. Öğr. Üyesi, 2018 yılından itibaren Doçent ünvanı ile Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi’ndeki görevini sürdürmektedir. Araştırma konu alanları: Fen öğretimi, fen bilimleri eğitiminde girişimlik, girişimci proje, yaşam becerileri, E-STEM eğitimi, tasarım odaklı eğitim
 
 
 
 
Çalıştay 4: Kalabalığın Bilgeliği- Uzamsal Tahmin Etkinliği
 

Cem ÖZKAN

1967 Trabzon doğumlu. 1988 yılında İTÜ Elektrik Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. Bugüne kadar özel sektörde çeşitli mühendislik ve yöneticilik görevlerinde bulundu. Eğitimle ilgili ilk olarak  1995-1999 yılları arasında UÜ. Eğitim Fak. İş Eğitimi Bölümde 4 yıl proje dersi öğr. görevlisi olarak (95-99) çalıştı. Bu dönemde Türkiye'de düzenlenen ilk bilim şenliği katılımcılığı (birim üretimi, görevli ve izleyici sıfatları ile) ile birlikte İstanbul Deneme Bilim Merkezinde sergilenmiş beş adet gösteri birimi üretimini öğrencileri ile birlikte gerçekleştirmiştir. Türkiye'de bilim merkezlerinin yaygınlaştırılması politikalarına paralel olarak, bilim öğretmenliği konusunda UÜ Eğitim Bilimleri Enstitüsünde yüksek lisans yapmıştır. Sonrası için STEM eğitimi alanında projeler geliştirmeyi hedeflemektedir. 


Çalıştay 5: Esnek Soruşturma Temelli Fen Öğretimi (ESTFÖ): Etkinlik Tasarımı ve Uygulamaları
 

Dr. Öğr. Üyesi Zeki BAYRAM

Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalında öğretim üyesidir. Lisans eğitimini 1996 yılında Hacettepe Üniversitesinde Kimya Öğretmenliği (Almanca) bölümünde tamamladı. 1996-1998 yılları arasında Milli Eğitim Bakanlığına bağlı liselerde (Gümüşhane ve Ankara) kimya öğretmenliği yaptı. Daha sonra Milli Eğitim Bakanlığı Bursu ile  2001 yılında  Fransa’da Claude Bernard Lyon 1 Üniversitesi’nden Kimya Eğitimi alanında Yüksek Lisansını tamamladı. 2005 yılında ise Paris’te Ecole Normale Supérieure’den Kimya Eğitimi alanında doktora derecesini almıştır. Araştırma alanları; fen öğretimi, kimya öğretimi, soruşturmaya dayalı fen öğretimidir. Ayıca okullarda öğretmenlere hizmet içi eğitimler vermektedir.
 
 
Çalıştay 6: Eğitimde Bilişsel ve Sosyal Süreçlerle STEM Yaklaşımı: "Problemini Arayan Karpit" Atölyesi
 
 

Öğretmen Senem BADEMCİ

2006 yılında Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Fizik Öğretmenliği Bölümünü bitirmiş, 2008 yılında Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Fizik Eğitimi Bölümü’nde yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. 2018 yılına kadar çeşitli özel eğitim kurumlarında Fizik Öğretmeni olarak çalışmıştır. 2017-2018 Eğitim Öğretim döneminde Bahçeşehir Üniversitesi, BAUSTEM tarafından yürütülen STEM Bütünleşik Öğretmenlik Projesi (Integrated Teaching Project) kapsamında STEM Lider Öğretmen Mesleki Gelişim Programını tamamlayarak STEM Lider Öğretmen ünvanını almaya hak kazanmıştır.
2018 Haziran ayı itibariyle Uğur Okulları STEM & erkenSTEM Bölüm Başkanı olarak Türkiye çapında Uğur Okullarının K12 düzeyindeki öğretmenlerine ve öğrencilerine yönelik tüm STEM çalışmalarını planlama ve koordine etmekle görevlidir. Üniversite ve İl & İlçe MEM işbirlikleriyle öğretmen adayları ve öğretmenlere yönelik STEM & erkenSTEM atölyeleri düzenlemektedir.