• Türkçe
  • English

FMGTEK 2020 - PanelPanel 1: Bütüncül Fen, Matematik, Girişimcilik ve Teknoloji Eğitimi
 
Prof. Dr. Salih ÇEPNİ (Moderatör)
 
1986 yılında KTÜ Fizik Öğretmenliği programından mezun olan Prof. Dr. Salih Çepni, 1987 yılında aynı kurumda araştırma görevlisi olarak göreve başladı. 1988 yılında yüksek lisans ve doktora öğrenimini tamamlamak üzere YÖK tarafından yurt dışına görevlendirildi. Yüksek lisansını fen eğitimi alanında 1990 yılında New Brunswick Üniversitesinde, doktorasını da 1993 yılında Southampton Üniversitesinde fen eğitimi alanında tamamladı. 1994 yılında Yrd. Doç. olarak KTÜ Fatih Eğitim Fakültesinde göreve başladı. 1997 yılında Doçent oldu. 1997-1999 yılları arasında YÖK Dünya Bankası Milli Eğitimi Geliştirme Projesinde görev aldı. 2003 yılında profesör olan Çepni, Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde görevine devam etmektedir.
Prof. Dr. Adnan BAKİ
 
1978 yılında girdiği Fatih Eğitim Fakültesi  Matematik Eğitimi Bölümünden 1982 yılında mezun oldu. Vatani görevini  komando asteğmen olarak yaptıktan sonra 1985 yılında KTÜ Fen Fakültesi Matematik Bölümünde araştırma görevlisi olarak akademik kariyerine başladı.  YÖK bursu ile lisansüstü eğitim için yurtdışına gitti.  1990 yılında Kanada’nın New Brunswick Üniversitesinde yüksek lisansını tamamladı. 1994 yılında University of London, Institute of Education’da doktorasını (PhD in Mathematics Education) tamamladı. 1996 yılında Türkiye’nin ilk matematik eğitimi doçenti ve 2004 yılında da profesörü oldu. 1995 yılında KTÜ Fatih Eğitim Fakültesinde başlayan öğretim üyeliği süresince birçok idari görevde bulundu ve 42 doktora çalışmasına danışmanlık yaptı. Ayrıca, 2010-2013 yılları arasında aynı fakültenin dekanı oldu. Birçok ulusal ve uluslararası indekste taranan Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Dergisinin editörlüğünü yapmaktadır. Halen Trabzon Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesinde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.
Prof. Dr. Sedat UÇAR
 
Lisans eğitimini 1994 yılında Hacettepe Üniversitesinde Fizik Öğretmenliği bölümünde tamamladı. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı değişik okullarda beş yıl fizik ve fen bilgisi öğretmenliği yaptıktan sonra Milli Eğitim Bakanlığı bursu ile 2002 yılında yüksek lisans eğitimini University of Missouride, 2007 yılında ise doktora eğitimini Ohio State University’de tamamlamıştır.  Araştırma alanları, sorgulamaya dayalı fen öğretim, astronomi öğretimi ve girişimcilik öğretimidir.  2007 yılından beri Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalında görev yapmaktadır.
Prof. Dr. Ercan AKPINAR
 
1998 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi’nden mezun olmuştur.  Yüksek lisansını 2003 yılında, doktorasını 2006 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü’nde tamamlamıştır. Yüksek lisansında materyal geliştirme, doktorasında ise soyut kavram öğretiminde bilgisayar destekli öğrenme ortamı konularında tez çalışmaları gerçekleştirmiştir. 2010 yılında İngiltere’de bilgisayar animasyonu üzerine TÜBİTAK desteği ile post-doktora yapmıştır. 2003 yılından 2018 yılına kadar öğretim teknolojileri, fen öğretimi, bilgisayar animasyonları, sanal gerçeklik, üç boyutlu tasarım ve yazdırma teknolojileri, mobil öğrenme, sorgulamaya dayalı öğrenme, argümantasyona dayalı öğrenme, biliş üstü, eğitimde teknoloji entegrasyonu konularında ulusal ve uluslararası düzeyde çok sayıda atıf alan çalışmaları bulunmaktadır.Birçok TÜBİTAK ve BAP projelerinde yürütücü, araştırmacı ve eğitmen olarak yer almıştır. 2017 yılında Avrupa Birliği Destekli EDUCODE ve 2019 yılında E-DIGILIT adlı projelerin proje koordinatörü olarak yer almıştır.  
Panel 2: Sınıf İçerisinde Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri

 
Prof. Dr. Murat ALTUN (Moderatör)
 
1952 yılında Artvin (Şavşat)’de doğan Prof. Dr. Murat Altun evli ve üç çocuk babasıdır. 1970 yılında Trabzon Fatih Eğitim Enstitüsü Matematik Bölümü’ne girmiş ve 1973 yılında mezun olmuştur. 1986 yılında Balıkesir Necatibey Eğitim Fakültesi’nde lisans tamamla programına katılarak lisansını tamamlamıştır. 1987-1989 yılları arasında Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü’nde Uygulamalı Matematik dalında yüksek lisans yapmıştır. Hacettepe Üniversitesi’nde 1995 yılında Prof. Dr. Yaşar Baykul danışmanlığında doktora derecesi almıştır. Çalışmakta bulunduğu Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde 1997 yılında yardımcı doçent, 2001 yılında matematik eğitimi alanında doçent, 2007 yılında profesör unvanı almıştır.  İki dönem fakülte dekanlığı yapmıştır. Murat Altun’un üniversitelerde ve ilköğretim seviyesinde ders kitabı olarak okutulan kitapları vardır. Ulusal ve uluslararası dergilerde yayınlanmış çok sayıda makalesi vardır.


 


Prof. Dr. Ali Paşa AYAS 
 
Prof. Dr. Alipaşa Ayas lisans derecesini Karadeniz Teknik Üniversitesi’nden almış, yüksek lisans derecesini Karadeniz Teknik Üniversitesi ve University of New Brunswick’de tamamlamıştır Doktora derecesini University of Southampton’dan alan Prof. Dr. Alipaşa Ayas, Fatih Eğitim Fakültesinde öğretim üyesi olarak çalışmıştır. Şu anda Bilkent Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyeliği görevini yürütmekte olan Alipaşa Ayas, Türkiye’de Öğretmen Eğitiminde Akreditasyon çalışmalarını başlatmış halen EPDAD (Eğitim Fakülteleri Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği) bünyesinde Yönetim Kurulu Üyesi olarak çalışmalarını devam ettirmektedir.

 
 
Prof. Dr. Ali ERYILMAZ
 
Ali Eryılmaz, fizik eğitimi alanında lisans ve mastır derecelerini Orta Doğu Teknik Üniversitesinden almıştır. Aynı alanda Eğitim Uzmanı (Ed.S.) ve Doktora derecelerini ise Amerika, Florida Institute of Technology’den almıştır. Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde 1990 yılında araştırma görevlisi olarak başladığı akademik hayatına aynı üniversitenin eğitim fakültesinde fizik eğitimi alanında profesör olarak devam etmektedir. Fizik eğitiminin çeşitli alanlarında çalışmaları olmasına rağmen, çalışmaları temelde öğrencilerin fiziği anlamaları üzerine odaklanmıştır.
Prof. Dr. Ali Rıza AKDENİZ
 
Fizik Eğitimi Alanında Uzmandır. Yüksek Lisansını Kanada’da New Brunswick Üniversitesinde Program ve Öğretimi alanında tamamlamıştır. Doktorasını Türkiye’de Fizik Öğretimi Programlarının Değerlendirilmesi konusunda İngiltere’de Southampton Üniversitesinde yapmıştır. Araştırma Yöntemleri, Fizik Öğretimi, Öğretmen Eğitimi, Program Geliştirme alanlarında öğretim ve araştırma çalışmalarına devam etmektedir. Fizik Eğitiminde Anabilim Dalı Başkanlığı, Fen ve Matematik Alanları Eğitiminde Bölüm Başkanlığı, Recep Tayyip Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanlığı, Karadeniz Teknik Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi Dekanlığı görevlerinde bulunmuştur. Halen Trabzon Üniversitesi Fizik Eğitimi Anabilim Dalı’nda öğretim üyesidir. Panel 3: Bilimin Doğası ve Bilim Felsefesi

 


Prof. Dr. Mustafa SÖZBİLİR (Moderatör)

Artvin’in Yusufeli ilçesinde 1973 yılında doğdu. Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Kimya Öğretmenliği bölümünden 1994 yılında mezun oldu. Aynı yıl Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsünde yüksek lisans öğrenimime ve Kazım Karabekir Eğitim Fakültesinde de araştırma görevlisi olarak çalışmaya başladı. Doktora öğrenimimi fen eğitimi alanında İngiltere’de York Üniversitesi, Department of Educational Studies (Eğitim Araştırmaları Bölümünde) A Study of Undergraduates’ Understandings of Key Chemical Ideas in Thermodynamics adlı tez ile 2001 yılında tamamladı. Genelde fen eğitimi, özelde ise kimya eğitimi alanında çalışmakta olup, ağırlıklı olarak araştırma yöntemleri ve alan eğitimi konularında değişik dersler vermektedir. Halen Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Kimya Eğitimi Ana Bilim Dalında profesör olarak görev yapmaktadır.
 


Prof. Dr. Mehmet Fatih Taşar
 
1994 yılında Boğaziçi Üniversitesi Fizik Bölümünü bitirdi. 1996’da Erciyes Üniversitesi’nde yüksek lisansını, 2001 yılında da Pensilvanya Devlet Üniversitesi’nde Fen Eğitimi dalında doktora programına tamamladı ve aynı yıl Gazi Üniversitesindeki görevine başladı. 2003-2005 yılları arasında Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’nca yürütülen ilköğretim müfredat geliştirme çalışmalarına Özel İhtisas Komisyonu Üyesi olarak katıldı. 2005 yılında yardımcı doçentliğe atandı; 2006 yılında da fizik eğitimi dalında doçent unvanı aldı. 2007-2015 yılları arasında 8 yıl ESERA - Avrupa Bilim Eğitimi Araştırmaları Derneği yönetim kurulu üyeliği yaptı. 2008 yılında Avustralya Eğitim, Bilim ve Teknoloji Bakanlığı’nın uluslararası düzeyde liyakate dayalı olarak verdiği, kişiler ve kurumlar arasında karşılıklı işbirliğini geliştirme amaçlı Endeavour Executive Ödülünü alarak 4 ay süreyle RMIT Üniversitesi’nin ev sahipliğinde Viktorya Eyaleti eğitim kurumlarında inceleme ve araştırmalarda bulundu. Birçok önemli bilimsel dergide editörlük, editörler kurulu üyeliği ve hakemlik yapmaktadır.
 
Prof. Dr. Ahmet KILINÇ
 
Ahmet Kılınç Gazi Üniversitesi Biyoloji Öğretmenliği bölümünde lisans, yüksek lisans ve doktorasını tamamlamıştır. Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi ve Bursa Uludağ Üniversitesi'nde öğretim üyesi olarak çalışmış olup halen Uludağ Üniversitesi'nde Fen Bilgisi Eğitimi Ana Bilim Dalı'nda görev yapmaktadır.  Prof. Dr. Lütfullah TÜRKMEN
 
1968 yılı Antalya’nın Korkuteli İlçesi (Avdan Köyü) doğumludur. Lisans eğitimi 1989 yılında Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Biyoloji Öğretmenliği programında tamamladı. Aynı yıl MEB’da biyoloji öğretmenliğine başladı. Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsünde başladığı Yüksek Lisans eğitimini 1993 yılında tamamlayarak ABD’ne bursiyer olarak gitti. 1996 yılında Texas A&M Üniversitesinde tamamladığı yüksek lisans eğitiminden sonra doktora için gittiği Nebraska Üniversitesinden 1999 yılında Fen Eğitimi alanında doktora derecesini aldı. Doktora tezinde öğrencilerin bilimin doğasına ve bilimin öğretimine yönelik tutumları üzerine çalıştı. 2008 yılında Doçent oldu ve halen Uşak Üniversitesi Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümünde Profesör olarak çalışmaktadır.