• Türkçe
  • English

FMGTEK 2020 - Kongre ProgramıSanal Salonlar: Uludağ   Mudanya   Tophane   Yeşil   Heykel  

19 Kasım 2020 Perşembe

09:30-10:30:

Açılış (Bursa'nın Tanıtımı - Bursa Uludağ Üniversitesi Tanıtımı - FMGTEK Düzenleme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Salih ÇEPNİ'nin Açılış Konuşması - Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. A. Saim KILAVUZ'un Konuşması) Sunum Dili: Türkçe Salon: Uludağ Salonu Aç

10:50-12:20:

1. Oturum

12:40-13:40:

Çağrılı Konuşmacı: Çağrılı Konuşma (Dr. Pasi Reinikainen) Sunum Dili: İngilizce Salon: Uludağ Salonu Aç

14:00-15:30:

2. Oturum

15:50-17:30:

Panel 1: Bütüncül Fen, Matematik, Girişimcilik ve Teknoloji Eğitimi Sunum Dili: Türkçe Salon: Uludağ Salonu Aç

17:50-19:20:

3. Oturum


20 Kasım 2020 Cuma

09:00-10:30:

4. Oturum

10:50-12:20:

5. Oturum

12:40-13:40:

Çalıştay: Kalabalığın Bilgeliği- Uzamsal Tahmin Etkinliği Sunum Dili: Türkçe Salon: Mudanya Salonu Aç

12:40-13:40:

Çağrılı Konuşmacı: Çağrılı konuşma (Dr. Salwa Al-Jassar - Dr. Doutor Pedro Tadeu) Sunum Dili: İngilizce Salon: Uludağ Salonu Aç

14:00-15:30:

6. Oturum

15:50-17:30:

Panel 2: Sınıf İçerisinde Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri Sunum Dili: Türkçe Salon: Uludağ Salonu Aç

17:50-19:20:

7. Oturum


21 Kasım 2020 Cumartesi

09:00-10:30:

8. Oturum

10:50-12:20:

9. Oturum

12:40-13:40:

Çağrılı Konuşmacı: Çağrılı konuşma (Dr. Lilia Hallim - Dr. Rachel Mamlok-Naaman) Sunum Dili: İngilizce Salon: Uludağ Salonu Aç

12:40-13:40:

Çalıştay: Esnek Soruşturma Temelli Fen Öğretimi (ESTFÖ): Etkinlik Tasarımı ve Uygulamaları Sunum Dili: Türkçe Salon: Tophane Salonu Aç

12:40-13:40:

Çalıştay: Nanoteknoloji Eğitimi Çalıştayı Sunum Dili: Türkçe Salon: Mudanya Salonu Aç

14:00-15:30:

10. Oturum

15:50-17:30:

Panel 3: Bilimin Doğası ve Bilim Felsefesi Sunum Dili: Türkçe Salon: Uludağ Salonu Aç

17:50-19:20:

11. Oturum


22 Kasım 2020 Pazar

09:00-10:30:

12. Oturum

10:50-11:50:

Çalıştay: Çalıştay: Fen Eğitiminde Eğitsel Robotik Uygulamaları Sunum Dili: Türkçe Salon: Uludağ Salonu Aç

10:50-11:50:

Çalıştay: Çalıştay: Eğitimde Bilişsel ve Sosyal Süreçlerle STEM Yaklaşımı: "Problemini Arayan Karpit" Atölyesi Sunum Dili: Türkçe Salon: Yeşil Salonu Aç

10:50-11:50:

Çalıştay: Çalıştay. Girişimcilik Eğitimi için Uygun Kuram, Yaklaşım, Yöntem, Teknik ve Modeller Sunum Dili: Türkçe Salon: Mudanya Salonu Aç

12:30-14:00:

13. Oturum

14:20-15:50:

14. Oturum

16:00-16:30:

Kapanış Sunum Dili: Türkçe Salon: Uludağ Salonu Aç

1. Oturum Perşembe 10:50-12:20
Uludağ Salonu Aç
Matematik Eğitimi
Oturum Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Özlem Çeziktürk
Oturum Başkan Yardımcısı: Dr. Canan Çolak Seymen
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract Title / Bildiri Başlığı
134TürkçeLisansüstü Öğrencisi Rahime Çelik GörgütLisansüstü Öğrencisi Rahime Çelik Görgüt
Prof. Dr. Yüksel Dede
Matematiksel Anlamayı Değerlendirme Ölçeği: Güvenirlik ve Geçerlik Çalışması / Mathematical Understanding Evaluating Scale; Reliability And Validity Study
142TürkçeArş. Gör. Dr. Tuğba HangülArş. Gör. Dr. Tuğba Hangül
Dr. Öğr. Üyesi Özlem Çeziktürk
Matematik Öğretmen Adaylarının Matematiksel Çıkarım Süreçlerinin İncelenmesi: Bir Geogebra Uygulaması / An Investigation Of Preservice Mathematics Teachers’ Mathematical Inference Processes: A Practice Of Geogebra
161TürkçeDr. Öğr. Üyesi Özlem ÇeziktürkDr. Öğr. Üyesi Özlem Çeziktürk
Arş. Gör. Dr. Tuğba Hangül
Geogebra 3d ile Yapılan Bir Matematiksel İnşa Örneği / An Example Of Mathematical Construction With Geogebra 3d1. Oturum Perşembe 10:50-12:20
Mudanya Salonu Aç
Fen Bilgisi Eğitimi
Oturum Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Engin Karahan
Oturum Başkan Yardımcısı: Dr. Öğr. Üyesi Armağan Ateskan
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract Title / Bildiri Başlığı
159TürkçeDr. Öğr. Üyesi Armağan AteşkanDr. Öğr. Üyesi Armağan Ateşkan
Prof. Dr. Alipaşa Ayas
Fen Bilimleri Öğretmenleri İçin Biçimlendirici Değerlendirme Uygulama Örneği / Formative Assessment Examples In Science Education
208TürkçeDr. Öğr. Üyesi Engin KarahanDr. Öğr. Üyesi Nurhan Öztürk
Dr. Öğr. Üyesi Esra Bozkurt Altan
Dr. Öğr. Üyesi Engin Karahan
Farklı Alanlardan Öğretmen Adaylarının Çeşitli Sosyo-Bilimsel Konularla İlgili Muhakemelerinin İncelenmesi / The Examining Of Reasoning Of Pre-service Teachers From Different Field In Various Socio-scientific Issues.
212TürkçeArş. Gör. Şule ElmalıArş. Gör. Şule Elmalı
Arş. Gör. Dr. Mehmet Elibol
Biyoloji Laboratuvar Uygulamalarına Yönelik Geliştirilen Mobil Uygulamaların İncelenmesi / Analysing Of Mobile Applications Developed For Biology Laboratory Activities
217TürkçeDr. Öğr. Üyesi Engin KarahanDr. Öğr. Üyesi Engin Karahan
Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Oğuz Akçay
Lisansüstü Öğrencisi Feyza Ardıç
İlkokul Öğrencilerinin Stem Odaklı Tasarım Süreçlerindeki Deneyimleri Üzerine Bir Durum Çalışması / İlkokul öğrencilerinin Stem Odaklı Tasarım Süreçlerindeki Deneyimleri üzerine Bir Durum çalışması1. Oturum Perşembe 10:50-12:20
Tophane Salonu Aç
Oturum Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Mithat Takunyacı
Oturum Başkan Yardımcısı: Dr. Erkan Akyürek
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract Title / Bildiri Başlığı
40TürkçeDr. Erkan AkyürekDr. Erkan Akyürek
Özel Eğitim Öğretmenlerinin Pedagojik Alan Bilgisi ve Pedagojik Çıkarım Kalitesi İlişkisi / The Relation Of Speacial Education Teachers’ Pedagogical Content Knowledge And Pedagogical Inference Quality*
173TürkçeDr. Öğr. Üyesi Selma GüleçDr. Öğr. Üyesi Selma Güleç
Lisansüstü Öğrencisi Ali Yalçın
Ortaokul 5, 6 ve 7. Sınıf Öğrencilerinin Girişimcilik Becerisine Yönelik Algısı / Perception Of Secondary School 5, 6 And 7th Grade Students Towards Entrepreneurship Skills
249TürkçeArş. Gör. Elçin ErbasanDr. Öğr. Üyesi Göknur Kaplan
Arş. Gör. Elçin Erbasan
Öğretmen Adaylarının Eğitsel Robotik Setlerine ve Derslerde Kullanımına Yönelik Görüşleri / Pre-service Teachers’ Opinions About Educational Robotics Sets And Their Use In Class
261TürkçeDr. Öğr. Üyesi Mithat TakunyacıDr. Öğr. Üyesi Mithat Takunyacı
İlköğretim Matematik Öğretmeni Adaylarının Zekâ ve Mantık Sorularını Çözme Becerilerinin İncelenmesi / Investigation Of Prospective Mathematics Teachers' Solving Skills Of Intelligence And Logical Questions.1. Oturum Perşembe 10:50-12:20
Yeşil Salonu Aç
Fen Bilgisi Eğitimi
Oturum Başkanı Doç. Dr. Hasan Bakırcı
Oturum Başkan Yardımcısı: Dr. Öğr. Üyesi Esra Açıkgül Fırat
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract Title / Bildiri Başlığı
113TürkçeDr. Öğr. Üyesi Esra Açıkgül FıratDr. Öğr. Üyesi Esra Açıkgül Fırat
Prof. Dr. Mustafa Serdar Köksal
Öğretmen Yusuf Yılmaz
Öğrencilerin Fen Bilimlerini Öğrenmede Zihinsel Risk Almaları ile Üstbilişsel Farkındalıkları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi / Investigation Of Relationship Between Students’ Intellectual Risk Taking In Science Learning And Metacognitive Awareness
117TürkçeLisansüstü Öğrencisi İbrahim KavakLisansüstü Öğrencisi Fikret Altıntaş
Lisansüstü Öğrencisi Esra Yıldız
Lisansüstü Öğrencisi İbrahim Kavak
Öğretmen İlker Yılmaz
Doç. Dr. Erhan Şengel
2012 -2020 Yılları Arasında Türk Eğitim Sisteminde Kullanılan Artırılmış Gerçeklik Uygulamaları Üzerine Yapılan Çalışmaların İncelenmesi / Examination Of The Studies On Augmented Reality Practices Used In Turkish Education System Between 2012 And 2020
122TürkçeLisansüstü Öğrencisi Nazlı PulatLisansüstü Öğrencisi Nazlı Pulat
Doç. Dr. Hasan Bakırcı
Doç. Dr. Ümit Demiral
Ortak Bilgi Yapılandırma Modelinin Kimya Dersi 9.sınıf Kavramsal Anlama ve Kimya Motivasyonu Üzerindeki Etkisi / The Effect Of Common Knowledge Construction Model (ckcm) On The 9th Grade Conceptual Understanding And Motivation Toward Chemistry Course
140TürkçeDoç. Dr. Hasan BakırcıLisansüstü Öğrencisi Seda Bişkin Uygar
Doç. Dr. Ümit Demiral
Doç. Dr. Hasan Bakırcı
Ortak Bilgiyi Yapılandırma Modeline Dayalı Fen Öğretiminin 8. Sınıf Öğrencilerinin Muhakeme Becerileri Üzerine Etkisi: Küresel Isınma / The Effect Of Science Education Based On Common Knowledge Construction Model On 8th Grade Students' Reasoning Skills: Global Warming1. Oturum Perşembe 10:50-12:20
Heykel Salonu Aç
Oturum Başkanı Doç. Dr. Gül Kaleli Yılmaz
Oturum Başkan Yardımcısı: Doç. Dr. Hatice Onuray Eğilmez
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract Title / Bildiri Başlığı
93TürkçeLisansüstü Öğrencisi Elnare RecepliLisansüstü Öğrencisi Elnare Recepli
Doç. Dr. Hatice Onuray Eğilmez
İngiliz Kraliyet Müzik Okulları Birleşik Kurulu Uygulamalı Piyano Sınavlarının Öğrencilerin Görüşlerine Dayalı Olarak İncelenmesi / Analysing The Practical Examinations Of The Associated Board Of Royal Schools Based On The Reviews Of The Students
123TürkçeÖğretmen Sami Sezer ArbağÖğretmen Sami Sezer Arbağ
Matematik Öğretmenlerinin Çoktan Seçmeli İzleme Testi Geliştirme Süreçlerinin İncelenmesi / Investigation Of Mathematics Teachers Multiple Elective Monitoring Test Development Processes
150TürkçeÖğretmen Sami Sezer ArbağÖğretmen Sami Sezer Arbağ
Öğretmen Asuman Akdemir Tırsi
Öğretmen Fatma Yudum Özer Akyüz
Özel Yetenekli Öğrencilerin Matematiksel Düşünme Düzeylerine Göre Matematiksel Modelleme Becerilerinin ve Öz Yansıtımlarının İncelenmesi / Investigation Of Mathematical Modeling Skills And Self Reflections Of Special Talented Students According To Mathematical Thinking Levels


1. Oturum Perşembe 10:50-12:20

Oturum Başkanı
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract Title / Bildiri Başlığı


2. Oturum Perşembe 14:00-15:30
Uludağ Salonu Aç
Fen Bilgisi Eğitimi
Oturum Başkanı Doç. Dr. Mustafa Ergun
Oturum Başkan Yardımcısı: Arş. Gör. Dr. Ümmü Gülsüm Durukan
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract Title / Bildiri Başlığı
194TürkçeÖğretmen Gökhan YıldızÖğretmen Gökhan Yıldız
Öğretmen Serhan Sarıoğlu
Prof. Dr. Salih Çepni
İlkokul 4. Sınıf Fen Bilimleri Dersi Maddeyi Tanıyalım Ünitesinde Bağlam Temelli Etkinlik Kullanımına İlişkin Öğrenci Görüşleri / Students' Views On The Use Of Context-based Activities In The 4th Grade Matter And Its Interactions Unit
340TürkçeLisans Öğrencisi Hasret KaramaraLisans Öğrencisi Hasret Karamara
Doç. Dr. Mustafa Ergun
Bir Öğretim Materyali Olarak Flexagon ile Fen Eğitimi / Science Education With Flexagon As A Teaching Material
355TürkçeLisansüstü Öğrencisi Elif KaracakoyunLisansüstü Öğrencisi Elif Karacakoyun
Doç. Dr. Mustafa Ergun
İşitme Engelli Öğrencilere Yönelik Fen Eğitim Portalı / Science Education Portal For Hearing Impaired Students
369TürkçeArş. Gör. Dr. Ümmü Gülsüm DurukanDoç. Dr. Necla Dönmez-Usta
Arş. Gör. Dr. Ümmü Gülsüm Durukan
Arş. Gör. Dr. Ebru Turan-Güntepe
“güneş Sistemi” Üzerine Artırılmış Gerçekliğe Dayalı Öğretim Materyali / Augmented Reality-based Instructional Material On "solar System"2. Oturum Perşembe 14:00-15:30
Mudanya Salonu Aç
STEM ve Uygulamaları
Oturum Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Sinan Çınar
Oturum Başkan Yardımcısı: Dr. Öğr. Üyesi Bestami Buğra Ülger
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract Title / Bildiri Başlığı
233TürkçeArş. Gör. Dr. Büşra KartalDoç. Dr. Tezcan Kartal
Arş. Gör. Dr. Büşra Kartal
Fen Bilgisi ve Matematik Öğretmen Adaylarının Fen, Matematik ve Teknoloji Entegrasyonu Tutumlarının Pedagojik İnançları Bağlamında İncelenmesi / The Examination Of Pre-service Science And Mathematics Teachers’ Attitudes Towards The Integration Of Science, Mathematics, And Technology In Terms Of Pedagogical Beliefs
238TürkçeÖğretmen Samet Yavuz TerziDr. Öğr. Üyesi Sinan Çınar
Öğretmen Samet Yavuz Terzi
Stem Eğitimi Almış Hizmet-İçi Öğretmenlerinin Görüşleri / Opinions Of In-service Teachers With Stem Education
248TürkçeÖğretmen Samet Yavuz TerziDr. Öğr. Üyesi Sinan Çınar
Öğretmen Samet Yavuz Terzi
Fen Bilgisi Öğretmenlerinin Biyomimikri Uygulamaları Hakkındaki Düşünceleri / Science Teachers' Views On Biomimicry Applications
265TürkçeÖğretmen Mehmet GümüşÖğretmen Mehmet Gümüş
Öğr. Gör. Özgür Özünlü
​​​​​​​ Deney Araçlarındaki Modüler Özelliğin Kazanımların Aşamalı Öğretiminde Kullanımı / Using Modular Feature In Experimental Tools In Progressive Teaching Of Gains2. Oturum Perşembe 14:00-15:30
Tophane Salonu Aç
Eğitim Programları ve Öğretim
Oturum Başkanı Doç. Dr. Hatice Onuray Eğilmez
Oturum Başkan Yardımcısı: Arş. Gör. Dr. Bilge Aslan Altan
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract Title / Bildiri Başlığı
11TürkçeArş. Gör. Dr. Bilge Aslan AltanArş. Gör. Dr. Bilge Aslan Altan
Dr. Öğr. Üyesi Halit Karalar
Ortaöğretimde Öğretim Teknolojileri / Instructional Technologies In Secondary Education
101TürkçeLisansüstü Öğrencisi Mustafa AcarLisansüstü Öğrencisi Mustafa Acar
Lisansüstü Öğrencisi Şifanur Yiğit
Ortaokul Öğretmen Adaylarının Öğretme ve Öğrenme Hakkındaki İnançlarının İncelenmesi / A Research Of The Beliefs Of The Secondary School Preservice Teachers About Teaching And Learning
375TürkçeLisansüstü Öğrencisi Fatma Nur KocaLisansüstü Öğrencisi Serhan Sarıoğlu
Lisansüstü Öğrencisi Fatma Nur Koca
Öğretmen, Öğrenci ve Velilerin Ders Kitapları ve Yardımcı Kaynakların Kullanımına İlişkin Görüş ve Önerileri / Opinions And Suggestions Of Teachers, Students And Parents On The Use Of Textbooks And Auxiliary Resources2. Oturum Perşembe 14:00-15:30
Yeşil Salonu Aç
Çevre Eğitimi
Oturum Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Gülfem Muşlu Kaygısız
Oturum Başkan Yardımcısı: Arş. Gör. Dr. Burak Kiras
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract Title / Bildiri Başlığı
178TürkçeLisansüstü Öğrencisi Erkan UluşanLisansüstü Öğrencisi Erkan Uluşan
Doç. Dr. Mehmet Cihad Ayar
4. Sınıf Öğrencilerinin Çevre Eğitimi Öz Yeterliliği ve Çevre Okuryazarlığı İlişkisinin İncelenmesi / Investigating The Relationship Between Environmental Education Self-efficacy And Environmental Literacy At 4th Grade Level
339TürkçeÖğretmen Kevser ArslanÖğretmen Kevser Arslan
Doç. Dr. Aslı Görgülü Arı
5. Sınıf Öğrencilerinin “güneş, Dünya ve Ay” Ünitesine İlişkin Sahip Oldukları Kavram Yanılgılarının Çizimler Yoluyla İncelenmesi / Examınıng The Mısconceptıons Of 5th Grade Students About The Unıt "sun, Earth And The Moon" Through Drawıngs
370TürkçeArş. Gör. Dr. Burak KirasArş. Gör. Dr. Burak Kiras
Eğitim Fakültesi Son Sınıf Öğrencilerinin Genetiği Değiştirilmiş Besinler Hakkındaki Bilgi, Tutum ve Risk Algıları / Knowledge, Attitudes And Risk Perceptions About Genetically Modified Foods Of Final Year Students Of Faculty Of Education
371TürkçeArş. Gör. Dr. Burak KirasArş. Gör. Dr. Burak Kiras
Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Genetiği Değiştirilmiş Besinler Hakkındaki Bilgi, Tutum ve Risk Algıları / Pre-service Science Teachers’ Knowledge, Attitudes And Risk Perceptions About Genetically Modified Foods2. Oturum Perşembe 14:00-15:30
Heykel Salonu Aç
Matematik Eğitimi
Oturum Başkanı Prof. Dr. Rıdvan Ezentaş
Oturum Başkan Yardımcısı: Doç. Dr. Gül Kaleli Yılmaz
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract Title / Bildiri Başlığı
49TürkçeDr. Satı CeylanDr. Satı Ceylan
İçerisinde Matematiksel Ögelerin Yer Aldığı Hikâye Kitapları Okumanın Öğrencilerin Matematiğe Karşı Tutum ve Başarılarına Etkisi / The Effect Of Reading Story Books That Mathematical Items Are Involved On Students 'attitudes And Achievements
270TürkçeDoç. Dr. Hatice Kübra Güler SelekDoç. Dr. Hatice Kübra Güler Selek
Strateji Üretme Yeterliğini Gerektiren Bir Matematik Okuryazarlığı Probleminin Çözüm Sürecinin İncelenmesi / Investigation Of The Solution Process Of A Mathematical Literacy Problem Requiring The Capability Of Devising Strategies
294TürkçeLisansüstü Öğrencisi Raziye Yıldız ÜstündağLisansüstü Öğrencisi Raziye Yıldız Üstündağ
Doç. Dr. Mihriban Hacısalihoğlu Karadeniz
Yedinci Sınıf Öğrencilerinin Rasyonel Sayılar Konusunda İllüstrasyon ile Problem Kurma Becerilerine İlişkin Görüşleri / Seventh Grade Students' Views About Rational Numbers About The Problem Posing Skills With Illustration


2. Oturum Perşembe 14:00-15:30

Oturum Başkanı
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract Title / Bildiri Başlığı


3. Oturum Perşembe 17:50-19:20
Uludağ Salonu Aç
Matematik Eğitimi
Oturum Başkanı Prof. Dr. Murat Altun
Oturum Başkan Yardımcısı: Dr. Öğr. Üyesi Ali Rıza Küpcü
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract Title / Bildiri Başlığı
91TürkçeLisansüstü Öğrencisi Nezaket İlksen KanburLisansüstü Öğrencisi Nezaket İlksen Kanbur
Doç. Dr. Dilek Sezgin Memnun
İlkokul Öğrencilerinin Matematik Dersi Kesirlere Yönelik Bilgiyi Oluşturma Sürecinin İncelenmesi: Apos Teorisi / Examining The Process Of Elementary School Students’ Creating Knowledge For Fractions In Mathematics Lesson: Apos Theory
94TürkçeÖğretmen Pınarcan İşçiDr. Öğr. Üyesi Ali Rıza Küpcü
Öğretmen Pınarcan İşçi
Kavram Karikatürleri ile Destek Çalışmalarının Kavram Yanılgılarının Giderilmesine Etkisi: Doğrusal Denklem ve Eğim / The Effect Of Remedial Learning Activities With Concept Cartoons To Overcoming Misconceptions:linear Equation And Slope
273TürkçeProf. Dr. Murat AltunProf. Dr. Murat Altun
Bir Matematiksel Yeterlik Olarak Modellemenin Yeniden Gözden Geçirilmesi / Review Of Modelling As Mathematical Competence 
308TürkçeMehmet Akif ŞahinMehmet Akif Şahin
Berkay Semiz
Çok Boyutlu Uzaylarda Çokgensel Sayı Dizisinin Genelleştirilmesi / Generalization Of Multi-dimensional Polygonal Numbers3. Oturum Perşembe 17:50-19:20
Mudanya Salonu Aç
STEM ve Uygulamaları
Oturum Başkanı Doç. Dr. Zehra Özdilek
Oturum Başkan Yardımcısı: Dr. Öğr. Üyesi Engin Karahan
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract Title / Bildiri Başlığı
38TürkçeLisansüstü Öğrencisi Alp KayaLisansüstü Öğrencisi Alp Kaya
Doç. Dr. Mehmet C. Ayar
Türkiye Örnekleminde Stem Eğitimi Alanında Yapılan Çalışmaların İçerik Analizi / Content Analysis Of Stem Education Studies In Turkey
43TürkçeLisansüstü Öğrencisi Ayşegül YazarLisansüstü Öğrencisi Ayşegül Yazar
Lisansüstü Öğrencisi Dilek Teke
Prof. Dr. Mustafa Sözbilir
Kadınların Stem Alanlarında Kariyer Seçimine Yönelik Çalışmaların İçerik Analizi / A Content Analysis Of Papers In Women Career Choice In Stem Disciplines
138TürkçeÖğretmen Gürsel AktaşÖğretmen Gürsel Aktaş
Prof. Dr. Hilal Aktamış
Ortaokul 8. Sınıf Öğrencilerinin İnovasyon Beceri Düzeyleri ile Stem Kariyer İlgilerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi / Research Of Middle School 8th Class Students’ Innovation Skill Levels And Stem Career Interests In Terms Of Varİous Varİables
146TürkçeÖğretmen Ahmet BolatÖğretmen Ahmet Bolat
Dr. Öğr. Üyesi Fatih Saltan
Türkiye’de Fen Eğitimi Alanında Hazırlanan Stem Konulu Lisansüstü Tezlerin İçerik Analizi: 2015-2019 / Fields Science Education In Turkey Prepared In Stem Content Analysis Of Postgraduatethesis Subject: 2015-20193. Oturum Perşembe 17:50-19:20
Tophane Salonu Aç
Kimya Eğitimi
Oturum Başkanı Doç. Dr. Faik Özgür Karataş
Oturum Başkan Yardımcısı: Dr. Öğr. Üyesi Oya Ağlarcı Özdemir
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract Title / Bildiri Başlığı
130TürkçeLisansüstü Öğrencisi Kübra SezerLisansüstü Öğrencisi Kübra Sezer
Lisans Öğrencisi Cengiz Karakurt
Lisans Öğrencisi Ahmet Yurtseven
Doç. Dr. Faik Özgür Karataş
Etüt Saatlerinde İşbirlikli Öğrenme Yöntemi Kullanımının “kimyasal Türler Arasında Etkileşimler” Konusunun Kavranmasına Etkisi / The Effects Of Colloborative Learning Method On Understanding Of
329TürkçeLisansüstü Öğrencisi Belgin KavukçuDoç. Dr. Gonca Keçeci
Lisansüstü Öğrencisi Belgin Kavukçu
Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Meb Digital Eğitim Platformu Olan Eba(Eğitim Bilişim Ağı) Kaynakları ve Canlı Dersler ile İlgili Görüşleri / The Opinions Of Science Teachers About Eba ( Education Information Network) Resources And Live Lessons, Which Is The Meb (ministry Of National Education) Digital Education Platform
358TürkçeDr. Öğr. Üyesi Oya Ağlarcı ÖzdemirDr. Öğr. Üyesi Oya Ağlarcı Özdemir
Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Kimya Okuryazarlık Seviyelerinin Belirlenmesi / Chemical Literacy Levels Of Pre-service Science Teachers
377TürkçeLisansüstü Öğrencisi Süleyman YılmazLisansüstü Öğrencisi Süleyman Yılmaz
Doç. Dr. Tezcan Kartal
Öğretmen Adaylarının Sorgulama Becerilerine İlişkin İnançlarının İncelenmesi / Examining Pre-service Teachers’ Beliefs Related To Inquiry Skills3. Oturum Perşembe 17:50-19:20
Yeşil Salonu Aç
Girişimcilik Becerileri
Oturum Başkanı Doç. Dr. İsa Deveci
Oturum Başkan Yardımcısı: Doç. Dr. Nagihan Oğuz Duran
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract Title / Bildiri Başlığı
71TürkçeDoç. Dr. Nagihan Oğuz DuranDoç. Dr. Nagihan Oğuz Duran
Doç. Dr. Rasim Erol Demirbatır
Müzik Öğretmenliği Programı Öğrencilerinin Girişimcilik Düzeylerinin Cinsiyet, Sınıf ve Kariyer Hedefi Bakımından İncelenmesi: Bursa Uludağ Üniversitesi Örneği / Examining Entrepreneurship Levels Of Music Teaching Undergraduate Students In Terms Of Gender, Grade Level And Career Goals: The Case Of Bursa Uludağ University
297İngilizceDr. Uluhan KurtDr. Uluhan Kurt
The Relationship Between Science-based Entrepreneurshİp And Metacognative Learning Strategies Of Hearing-impaired Students
299İngilizceDr. Uluhan KurtDr. Uluhan Kurt
Effects Of Internal And Environmental Factors On Science-based Entrepreneurshİp Of Middle School Students3. Oturum Perşembe 17:50-19:20
Heykel Salonu Aç
Fen Bilgisi Eğitimi
Oturum Başkanı Doç. Dr. Yılmaz Kara
Oturum Başkan Yardımcısı: Doç. Dr. Hasan Bakırcı
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract Title / Bildiri Başlığı
239TürkçeLisansüstü Öğrencisi Hacer TurgudProf. Dr. Naki Erdemir
Lisansüstü Öğrencisi Hacer Turgud
Lisansüstü Öğrencisi Jiyan Zengin
Dünden Bugüne Öğretmen Seçimi ve Kabul Şartları / Teachers Selectıon And Acceptance Terms From Past To Today
331TürkçeLisansüstü Öğrencisi Ümmügülsüm AlçiçekLisansüstü Öğrencisi Zehra Nur Çelik
Lisansüstü Öğrencisi Ümmügülsüm Alçiçek
Lisansüstü Öğrencisi Gamze Deniz
Doç. Dr. Gonca Keçeci
Prof. Dr. Fikriye Kırbağ Zengin
Uzaktan Fen Eğitimi'ne Yönelik Veli Görüşleri / Parents' Views On Distance Science Education
332TürkçeLisansüstü Öğrencisi Ümmügülsüm AlçiçekLisansüstü Öğrencisi Gamze Deniz
Lisansüstü Öğrencisi Zehra Nur Çelik
Lisansüstü Öğrencisi Ümmügülsüm Alçiçek
Doç. Dr. Gonca Keçeci
Prof. Dr. Fikriye Kırbağ Zengin
Fen Bilgisi Öğretmenlerinin Lgs Yeni Nesil Sorularına Yönelik Görüşleri / Opinions Of Science Teachers About Lgs Next Generation Questions


3. Oturum Perşembe 17:50-19:20

Oturum Başkanı
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract Title / Bildiri Başlığı


4. Oturum Cuma 09:00-10:30
Uludağ Salonu Aç
Matematik Eğitimi
Oturum Başkanı Prof. Dr. Murat Altun
Oturum Başkan Yardımcısı: Dr. Öğr. Üyesi Ali Rıza Küpcü
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract Title / Bildiri Başlığı
80TürkçeDr. Öğr. Üyesi Ali Rıza KüpcüDr. Öğr. Üyesi Ali Rıza Küpcü
Öğretmen Pınarcan İşçi
Ortaokul Öğrencilerinin Doğrusal Denklem ve Eğim Kavramlarındaki Yanılgıları ve Kavram Yanılgılarında Süreklilik / Misconceptions Of Middle School Students In “linear Equation And Slope” Concepts And Continuity In Misconceptions
88TürkçeLisansüstü Öğrencisi Lale GülerLisansüstü Öğrencisi Lale Güler
Doç. Dr. Emel Özdemir Erdoğan
Ortaokul Matematik Ders Kitaplarındaki Oran ve Orantı Konusunun Prakseolojik Analizi / Praxeological Analysis Of The Ratio And Proportion Topic In The Mathematics Textbooks Of Secondary Schools
184TürkçeÖğretmen Sebil VarÖğretmen Sebil Var
Prof. Dr. Murat Altun
İlkokul 4. Sınıf Matematik Dersi Alan Ölçme Konusunun Yapılandırmacı Yaklaşıma Göre Öğrenme Sürecinin İncelenmesi / Investigation Of Learning Process In Primary School 4th Grade Mathematics Course In Accordance With The Constructural Approach4. Oturum Cuma 09:00-10:30
Mudanya Salonu Aç
Fizik Eğitimi
Oturum Başkanı Prof. Dr. Ali Eryılmaz
Oturum Başkan Yardımcısı: Dr. Öğr. Üyesi Pınar Fettahlıoğlu
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract Title / Bildiri Başlığı
205TürkçeArş. Gör. Hacı Mehmet YeşiltaşArş. Gör. Hacı Mehmet Yeşiltaş
Prof. Dr. Erol Taş
Lisansüstü Öğrencisi Sedanur Tombul
Lisansüstü Öğrencisi Çağla Aktürk
Öğretmen Adaylarının 21. Yüzyıl Becerileri Yeterlilik Algılarının ve Dijital Okuryazarlıklarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi / Investigation Of Teacher Candidates 'qualification Perceptions And Digital Literacies In Terms Of Some Variables
209TürkçeÖğr. Gör. Arzu Öden AcarÖğr. Gör. Arzu Öden Acar
Prof. Dr. Ali Eryılmaz
9. Sınıf Braille Fizik Ders Kitabında Yer Alan Hareket Konusu Görsellerinin İncelenmesi / Investigation Of Visuals On Motion Subject In 9th Grade Braille Physics Textbook
210TürkçeLisansüstü Öğrencisi Neslihan ÖksüzLisansüstü Öğrencisi Neslihan Öksüz
Dr. Öğr. Üyesi Pınar Fettahlıoğlu
Ortaokul 7. ve 8. Sınıf Öğrencilerinin Fen Bilimlerine Yönelik Öz-Yeterlik İnanç Düzeylerine Göre Sosyo Bilimsel Argüman Yapılarının İncelenmesi / The Examınatıon Of 7th And 8th Grade Students’ Socıoscıentıfıc Argument Structures Accordıng To Scıence Self-effıcacy Belıefs Level
354TürkçeLisansüstü Öğrencisi Şule Nur SığırcıLisansüstü Öğrencisi Şule Nur Sığırcı
Araştırma-Sorgulamaya Dayalı Öğretimin Fizik Laboratuvarlarında Uygulanabilirliğine Yönelik Öğretmen Görüşleri / Teachers' Views On The Applicability Of Inquiry-based Instruction In Physics Laboratories4. Oturum Cuma 09:00-10:30
Tophane Salonu Aç
STEM ve Uygulamaları
Oturum Başkanı Doç. Dr. Emine Çil
Oturum Başkan Yardımcısı: Dr. Öğr. Üyesi Esra Bozkurt Altan
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract Title / Bildiri Başlığı
105TürkçeÖğretmen İrfan GümüşÖğretmen İrfan Gümüş
Dr. Öğr. Üyesi Esra Bozkurt Altan
Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Stem Odaklı Ders Uygulamalarının İncelenmesi / Examination Of Stem-focused Lessons Of Science Teachers
127TürkçeDoç. Dr. Emine ÇilDoç. Dr. Emine Çil
Dr. Öğr. Üyesi Meryem Görecek Baybars
Mühendislik Tasarım Temelli Stem Eğitiminin Matematik Öğretmen Adaylarının Stem Kavramına Yönelik Bilişsel Yapılarına Etkisinin Belirlenmesi / Determination Of The Effect Of Engineering Design-based Stem Education On Pre-service Mathematics Teachers’ Cognitive Structures About The Concept Of Stem
287TürkçeDr. Aydın TiryakiDr. Aydın Tiryaki
Dr. Öğr. Üyesi Yavuz Yaman
Prof. Dr. Ömer Çakıroğlu
Fen Eğitiminde Stem Uygulamalarına Dair Özel Yetenekli Öğrencilerin Görüşleri / Opinions Of Gifted Students On Stem Applications In Science Education
288TürkçeDr. Aydın TiryakiDr. Aydın Tiryaki
Dr. Öğr. Üyesi Yavuz Yaman
Prof. Dr. Ömer Çakıroğlu
Özel Yetenekli Öğrencilerin Eğitiminde Stem Temelli Robotik Uygulamaları: Yaratıcılık Üzerine Nitel Bir Çalışma / Stem Based Robotics Applications In Education Of Gifted Students; A Qualitative Study On Creativity4. Oturum Cuma 09:00-10:30
Yeşil Salonu Aç
Çevre Eğitimi
Oturum Başkanı Doç. Dr. Mehmet Akif Haşiloğlu
Oturum Başkan Yardımcısı: Dr. Öğr. Üyesi Gülfem Muşlu Kaygısız
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract Title / Bildiri Başlığı
84TürkçeDr. Öğr. Üyesi Gülfem Muşlu KaygısızDoç. Dr. Hikmet Sürmeli
Dr. Öğr. Üyesi Gülfem Muşlu Kaygısız
Öğretmen Adaylarının Sürdürülebilir Tüketim Davranışları ile Katı Atık ve Geri Dönüşüme Yönelik Tutumları İlişkisi / The Relationship Between Prospective Teachers' Sustainable Consumption Behaviors And Attitudes Towards Solid Waste And Recycling
139TürkçeArş. Gör. Hatici GülerArş. Gör. Hatici Güler
Doç. Dr. Mehmet Akif Haşıloğlu
Lisansüstü Öğrencisi Deniz Gelturan
Fen Bilimleri Öğretmen Adaylarının İklim Değişikliğine Yönelik Görüşleri / Opinions Of Pre-service Science Teachers On Climate Change
300İngilizceÖğretmen Elçin Değer BiricikDr. Yakup Ayaydın
Prof. Dr. Burçin Şeşen
Öğretmen Elçin Değer Biricik
Öğretmen Serbay Kapuci
The Effects Of Nature Education On Talented Students’ Attitudes Toward Forest
376TürkçeÖğretmen Betül ÖzenliÖğretmen Betül Özenli
Bedirhan Eruzun
Biyoloji ve Sağlık Eğitiminin Beslenme Gereksinimlerinin Giderilmesi Konusunda Etkinliği Üzerine Bir Araştırma / A Research On The Effectiveness Of Biology And Health Education On Meeting Nutritional Needs4. Oturum Cuma 09:00-10:30
Heykel Salonu Aç
STEM ve Uygulamaları
Oturum Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Bekir Yıldırım
Oturum Başkan Yardımcısı: Dr. Öğr. Üyesi Aytaç Karakaş
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract Title / Bildiri Başlığı
62TürkçeLisansüstü Öğrencisi Zeynep Merve OskayLisansüstü Öğrencisi Zeynep Merve Oskay
Argümantasyon Temelli Fetemm Uygulamalarının Öğretmen Adaylarının Argümantasyon Becerilerine Etkisi / Effects Of Argumentation Based Stem Practices On Preservice Teachers’ Argumentation Skills
82TürkçeÖğr. Gör. Arzu Öden AcarÖğr. Gör. Arzu Öden Acar
Prof. Dr. Ali Eryılmaz
Üniversite Sınavı Fizik Sorularının Görmeyen Öğrenciler İçin Erişilebilirliğinin İncelenmesi / Examining The Accessibility Of University Entrance Exam Physics Questions For Blind Students
304TürkçeÖğretmen Pehlül Serkan BilginÖğretmen Pehlül Serkan Bilgin
Öğretmen Abdurrahim Sargın
Öğretmen İlayda Karaboğa
Yapay Zeka Destekli Steam Eğitimi / Artificial Intelligence Supported Steam Training


4. Oturum Cuma 09:00-10:30

Oturum Başkanı
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract Title / Bildiri Başlığı


5. Oturum Cuma 10:50-12:20
Uludağ Salonu Aç
Matematik Eğitimi
Oturum Başkanı Doç. Dr. Çiğdem Arslan
Oturum Başkan Yardımcısı: Arş. Gör. Dr. Özkan Ergene
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract Title / Bildiri Başlığı
36TürkçeArş. Gör. Rümeysa CevahirArş. Gör. Rümeysa Cevahir
Dr. Öğr. Üyesi Erdem Çekmez
Matematik Öğretmen Adaylarının Matematik Dilini Kullanırken Zorlandıkları Durumların İncelenmesi / An Investigation Of The Difficulties That Prospective Mathematics Teachers Experience In Using Mathematical Language
96TürkçeLisansüstü Öğrencisi Burçin İnce MusluLisansüstü Öğrencisi Burçin İnce Muslu
Dr. Öğr. Üyesi Ayten Erduran
Matematik Öğretmenlerinin Teknoloji Destekli Öğretim Süreçlerini Etkileyen Faktörlerin Kavramsallaştırılması / Conceptualization Of The Factors Affecting The Technology Supported Teaching Processes Of Mathematics Teachers
222TürkçeDoç. Dr. Çiğdem ArslanDoç. Dr. Çiğdem Arslan
Dr. Öğr. Üyesi Yasemin Deringöl
Ortaokul Öğrencilerinin Problem Çözmeye Yönelik Yansıtıcı Düşünme ve Biliş Üstü Becerileri / Reflective Thinking Skills Towards Problem Solving And Metacognitive Skills Of Middle School Students
335TürkçeArş. Gör. Dr. Özkan ErgeneArş. Gör. Dr. Özkan Ergene
Ortaokul Matematik Öğretim Programında Sonsuzluk Kavramı / The Concept Of Infinity In Middle School Mathematics Curriculum5. Oturum Cuma 10:50-12:20
Mudanya Salonu Aç
STEM ve Uygulamaları
Oturum Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Sinan Çınar
Oturum Başkan Yardımcısı: Arş. Gör. Dr. Kibar Gül
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract Title / Bildiri Başlığı
13TürkçeLisansüstü Öğrencisi Gamze AlpLisansüstü Öğrencisi Gamze Alp
Doç. Dr. Nermin Bulunuz
Gürültü Farkındalığının İlkokul Öğrencilerine Bir Çocuk Kitabı Yardımı ile Kazandırılması: “uyurgezer Fil” / Getting Noise Awareness To Prımary School Students Wıth The Help Of A Chıldren’s Book: “sleepwalker Elephant” *
90TürkçeLisansüstü Öğrencisi Neslihan ErLisansüstü Öğrencisi Neslihan Er
Doç. Dr. Ersin Karademir
Prof. Dr. Özden Tezel
Stem Eğitimi Alan Öğretmen Adaylarının Öğrenmeyi Öğrenme Yetkinliğine Yönelik Görüşleri / Opinions Of Prospective Teachers Receiving Stem Education Regarding Learning Competence
343TürkçeDr. Canan Çolak SeymenDr. Canan Çolak Seymen
Prof. Dr. Arzu Saka
Kavram Karikatürlerine Ait Farklı Bir Uygulamanın Öğrenci ve Öğretmen Görüşleri Açısından Değerlendirilmesi / Evaluation Of A Different Application Of Concept Cartoons In Terms Of Student And Teacher Views
366TürkçeArş. Gör. Dr. Kibar Sungur GülArş. Gör. Dr. Kibar Sungur Gül
Arş. Gör. Dr. Aslı Saylan Kırmızıgül
Arş. Gör. Dr. Hüseyin Ateş
Okul Öncesi, İlk ve Orta Öğretimde Stem Eğitimi Üzerine Alan Yazın İncelemesi: Türkiye Örneği / Review Of Stem Trends In K-12 Education In Turkey5. Oturum Cuma 10:50-12:20
Tophane Salonu Aç
Öğretmen Eğitimi
Oturum Başkanı Prof. Dr. İsmail Önder
Oturum Başkan Yardımcısı: Arş. Gör. Dr. Selin Urhan
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract Title / Bildiri Başlığı
215TürkçeLisansüstü Öğrencisi Ayşenur YaşarLisansüstü Öğrencisi Ayşenur Yaşar
Doç. Dr. Ayşe Nesibe Önder
Doç. Dr. Ezgi Güven Yıldırım
Prof. Dr. İsmail Önder
Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Sosyal Jetlag Sürelerinin Cinsiyet ve Sınıf Düzeyine Göre İncelenmesi / Investigation Of Social Jetlag By Gender And Grade Level In Faculty Of Education Students
236TürkçeArş. Gör. Dr. Büşra KartalArş. Gör. Dr. Büşra Kartal
Doç. Dr. Tezcan Kartal
Matematik ve Fen Bilimleri Öğretmen Adaylarının Fen, Matematik ve Teknoloji Entegrasyonuna İlişkin Metaforik Algıları / Pre-service Science And Mathematics Teachers’ Metaphors Relate To The Integration Of Science, Mathematics, And Technology
322İngilizceArş. Gör. Dr. Selin UrhanArş. Gör. Dr. Selin Urhan
Dr. Öğr. Üyesi Bahadır Yıldız
Interaction Design Reloaded: The New Unified Interaction Model
347TürkçeÖğretmen İbrahim ErgünÖğretmen İbrahim Ergün
2020 Liseye Geçiş Sınavı Matematik Sorularının Yenilenmiş Bloom Taksonomisine Göre Analizi / Analysis Of The Mathematics Questions Of The 2020 High School Transition Exam According To The Revised Bloom's Taxonomy5. Oturum Cuma 10:50-12:20
Yeşil Salonu Aç
Fen Bilgisi Eğitimi
Oturum Başkanı Doç. Dr. Zehra Özdilek
Oturum Başkan Yardımcısı: Dr. Öğr. Üyesi Ayberk Bostan Sarıoğlan
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract Title / Bildiri Başlığı
30TürkçeDr. Öğr. Üyesi Ayberk Bostan SarıoğlanLisansüstü Öğrencisi Emine Yurtyapan
Dr. Öğr. Üyesi Ayberk Bostan Sarıoğlan
Hayvanların Sınıflandırılması Konusunun Öğretiminde Argümantasyon Tabanlı Etkinlik Kullanımının Ortaokul Öğrencilerinin Argümantasyon Becerilerine Etkisi / The Effect Of Argumentation Based Activity Usage On Argumentation Skills Of Secondary School Students In Teaching The Classification Of Animals
46TürkçeDr. Öğr. Üyesi Ayberk Bostan SarıoğlanLisansüstü Öğrencisi Selman Ülker
Dr. Öğr. Üyesi Ayberk Bostan Sarıoğlan
Özel Yetenekleri Öğrencilerin Sorgulamaya Dayalı Öğrenme Yaklaşımı ile Nükleer Santrallerin Çalışma Mekanizması ve Gerekliliği Konusunun İncelenmesi / Investigation Of The Working Mechanism And Requirements Of Nuclear Power Plants With Gifted Students' Based On Inquiry Based Learning
174TürkçeLisansüstü Öğrencisi Sibel AkgünLisansüstü Öğrencisi Sibel Akgün
Prof. Dr. Fatime Balkan Kıyıcı
Etkinliklerle Zenginleştirilmiş Uygulamaların Güneş Enerjisi Kullanım Alanları Farkındalığını Arttırmadaki Rolünün İncelenmesi / The Role Of Practices Which Are Enriched With Activities To Enhance Awareness Of Solar Energy Usage Areas
188TürkçeLisansüstü Öğrencisi Ceren KörekenLisansüstü Öğrencisi Ceren Köreken
Doç. Dr. Zehra Özdilek
Belgesel Filmlerin Yıldız Oluşum Süreci Kavram Öğrenimine Etkisi / The Effect Of Documentary Films On Star Formation Process Concept Learning5. Oturum Cuma 10:50-12:20
Heykel Salonu Aç
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi
Oturum Başkanı Prof. Dr. Hasan Karal
Oturum Başkan Yardımcısı: Dr. Öğr. Üyesi Adem Yılmaz
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract Title / Bildiri Başlığı
196TürkçeEmel DumanEmel Duman
Doç. Dr. Nuray Yılmaz
Velilere Yönelik Geliştirilen Siber Zorbalık Farkındalık Eğitiminin Etkisinin İncelenmesi / Examining The Impact Of Cyber Bullying Awareness Training Developed For Parents
198TürkçeLisansüstü Öğrencisi Furkan KalyoncuÖğr. Gör. Dr. Semra Fiş Erümit
Lisansüstü Öğrencisi Furkan Kalyoncu
Prof. Dr. Hasan Karal
Verinin Anakartta Yolculuğu: Unity 3d ile Eğitsel Oyun Tasarımı / The Journey Of The Data On The Motherboard: Educational Game Design With Unity
361TürkçeArş. Gör. Dr. Arif AkçayArş. Gör. Dr. Arif Akçay
Dr. Öğr. Üyesi Adem Yılmaz
Çoklu Öğrenme Ortamlarında Bitişiklik İlkesi ve Bölünmüş Dikkat Etkisi: Bir Sistematik Derleme Çalışması / The Contiguity Principle And The Divided Attention Effect In Multiple Learning Environments: A Systematic Review Study


5. Oturum Cuma 10:50-12:20

Oturum Başkanı
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract Title / Bildiri Başlığı


6. Oturum Cuma 14:00-15:30
Uludağ Salonu Aç
Matematik Eğitimi
Oturum Başkanı Prof. Dr. Rıdvan Ezentaş
Oturum Başkan Yardımcısı: Dr. Öğr. Üyesi Bülent Nuri Özcan
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract Title / Bildiri Başlığı
50TürkçeDr. Satı CeylanDr. Satı Ceylan
Ortaokul Ders Kitaplarında Matematik Tarihinin Kullanılma Durumunun İncelenmesi / Investigation Of The Use Of Mathematics History In Secondary School Course Books
78TürkçeProf. Dr. Rıdvan EzentaşLisansüstü Öğrencisi Barış Aydoğan
Prof. Dr. Rıdvan Ezentaş
Lesson Study Metodunun Öğretmenlerin Mesleki Gelişimlerine Etkisinin İncelenmesi / Investigation Of The Effect Of Lesson Study Method On Teachers 'professional Developments
79TürkçeProf. Dr. Rıdvan EzentaşÖğretmen Murtaza Karakaş
Prof. Dr. Rıdvan Ezentaş
Tess-Indıa Açık Eğitim Kaynaklarından Faydalanılarak Oluşturulan Etkinliklerin Cebir Öğretimine Etkisi / The Effect Of Activities Adapted By Using Tess-india Open Education Resources On Algebra Teaching
290TürkçeDr. Öğr. Üyesi Bülent Nuri ÖzcanDr. Öğr. Üyesi Bülent Nuri Özcan
Sınıf Öğretmenlerinin Öğrencilerin Matematik Ödevlerine Verdikleri Yazılı Geri Bildirimlerinin Analizi / An Analysis Of Primary School Teachers' Written Feedback To Students' Mathematics Homework6. Oturum Cuma 14:00-15:30
Mudanya Salonu Aç
Fen Bilgisi Eğitimi
Oturum Başkanı Prof. Dr. Salih Çepni
Oturum Başkan Yardımcısı: Doç. Dr. İsa Deveci
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract Title / Bildiri Başlığı
72TürkçeÖğretmen Hayri DaşcıDoç. Dr. İsa Deveci
Öğretmen Hayri Daşcı
Tübitak-Meb Protokolü ile Gerçekleştirilen Araştırma Projelerini Temel Alan Çalışmalar: Betimsel İçerik Analizi / Studies Based On Research Projects Conducted With TÜbİtak-mone Protocol: Descriptive Content Analysis
89TürkçeLisansüstü Öğrencisi Serap Yıldız ÇolakLisansüstü Öğrencisi Serap Yıldız Çolak
Fen Bilimleri Öğretmen Adaylarının Öğrenme ve Ders Çalışma Yaklaşımlarının İncelenmesi / Research On The Learning And Studying Approaches Of The Candidates Of Science Teachers
257TürkçeLisansüstü Öğrencisi Turgut ArslanDr. Öğr. Üyesi Ahmet Volkan Yüzüak
Lisansüstü Öğrencisi Turgut Arslan
Liselere Geçiş Sınavı Sorularına İlişkin Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Görüşlerinin İncelenmesi / Science Teachers Views About High School Entrance Exam
259TürkçeÖğretmen Bulut DemirÖğretmen Bulut Demir
Öğretmen Serhan Sarıoğlu
Prof. Dr. Salih Çepni
Ortaokullarda Uygulanan Fen Bilimleri Dersi Beceri Temelli Sorularına İlişkin Soru Yazarı ve Öğretmen Görüşleri / Opinions Of Question Writers And Teachers On Skill-based Questions In Science Lesson In Secondary Schools6. Oturum Cuma 14:00-15:30
Tophane Salonu Aç
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi
Oturum Başkanı Prof. Dr. Hasan Karal
Oturum Başkan Yardımcısı: Dr. Öğr. Üyesi Filiz Kuşkaya Mumcu
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract Title / Bildiri Başlığı
69İngilizceLisansüstü Öğrencisi Hatice VarlıkLisansüstü Öğrencisi Hatice Varlık
Prof. Dr. Mustafa Sami Topçu
Improving Middle School Students’ Computational Thinking Skills And Attitudes Towards Computer Science Through Stem-based Robotics Education
253TürkçeLisansüstü Öğrencisi İbrahim Enes ÖnerLisansüstü Öğrencisi İbrahim Enes Öner
Prof. Dr. Hasan Karal
Artırılmış Gerçekliğin ve Sanal Gerçekliğin Eğitimde Kullanılması: Bir İçerik Analizi Çalışması / Using Augmented Reality And Virtual Reality In Education: A Content Analysis Study
309TürkçeDr. Öğr. Üyesi Filiz Kuşkaya MumcuDr. Öğr. Üyesi Filiz Kuşkaya Mumcu
Dr. Öğr. Üyesi Bahadır Yıldız
Dr. Öğr. Üyesi Fatih Özdinç
Öğretmenlerin Disiplinlerarası Bir Mesleki Gelişim Eğitimi Hakkındaki Görüşleri: Disiplinlerarası Öğretmen Akademisi Örneği / Teachers' Opinions On Interdisciplinary Professional Development Training: Interdisciplinary Teacher Academy Sample
320TürkçeDr. Öğr. Üyesi Filiz Kuşkaya MumcuDr. Öğr. Üyesi Filiz Kuşkaya Mumcu
Dr. Öğr. Üyesi Nilüfer Atman Uslu
Dr. Öğr. Üyesi Bahadır Yıldız
Dr. Öğr. Üyesi Fatih Özdinç
Disiplinlerarası Yenilikçi Derslerin Tasarlanması İçin Öğretmenler Nasıl Desteklenmeli? 3 Yıllık Öğretmen Eğitimi Projelerinin Karşılaştırılmalı Olarak İncelenmesi / How Should Teachers Be Supported To Design Innovative Interdisciplinary Lessons? Comparative Analysis Of 3-year Teacher Education Projects6. Oturum Cuma 14:00-15:30
Yeşil Salonu Aç
STEM ve Uygulamaları
Oturum Başkanı Doç. Dr. Zehra Özdilek
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract Title / Bildiri Başlığı
5TürkçeLisansüstü Öğrencisi Uğur BilirLisansüstü Öğrencisi Uğur Bilir
Doç. Dr. Zehra Özdilek
Ortaokul Öğrencilerinin Steam Disiplinlerine Odaklanma Düzeylerinin Asit-Baz Etkinlikleri Aracılığıyla Belirlenmesi / Determination Of Secondary School Students' Focus On Steam Disciplines Through Acid-base Activities
75TürkçeÖğr. Gör. Özgür ÖzünlüÖğr. Gör. Özgür Özünlü
Prof. Dr. Salih Çepni
Özel Yetenekli Öğrenciler ile Bilişim Teknolojileri ile Fen Bilimleri Dersini Bütünleştiren Bir Steam Uygulaması: Telgraf Cihazı Yapım Etkinliği / A Steam Application Integrating Information Technology And Science Course With Specially Talented Students: Telegraph Device Production Activity
76TürkçeÖğr. Gör. Özgür ÖzünlüÖğr. Gör. Özgür Özünlü
Prof. Dr. Salih Çepni
Türkiye’de Stem ile İlgili Fen Eğitimi Alanında 2016-2019 Yılları Arasında Yapılan Doktora Tezlerinin Içerik Analizi / With The Respective Made In Turkey Stem Between 2016-2019 Year In Science Doctoral Training Area Content Analysis Of Theses
374TürkçeLisansüstü Öğrencisi Vildan BayarLisansüstü Öğrencisi Vildan Bayar
Prof. Dr. Salih Çepni
Türkiye’de Bilim Merkezlerine Yönelik Yapılan Lisansüstü Tezlerin Tematik İçerik Analizi / A Tematik Content Analysis Of Master And Phd Thesis About Science Center In Turkey6. Oturum Cuma 14:00-15:30
Heykel Salonu Aç
Fen Bilgisi Eğitimi
Oturum Başkanı Prof. Dr. Salih Çepni
Oturum Başkan Yardımcısı: Doç. Dr. Mustafa Ergun
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract Title / Bildiri Başlığı
241TürkçeLisansüstü Öğrencisi Hacer TurgudProf. Dr. Naki Erdemir
Lisansüstü Öğrencisi Hacer Turgud
Lisansüstü Öğrencisi Jiyan Zengin
Verilen Seminerler Hakkında Yeni Atanan Öğretmenlerin Görüşleri / Opinions Of The Newly Appointed Teachers About The Seminars
328TürkçeDr. Öğr. Üyesi Ayşegül AslanArş. Gör. Dr. Ümmü Gülsüm Durukan
Dr. Demet Batman
Dr. Öğr. Üyesi Ayşegül Aslan
Türkiye’deki Okul Dışı Öğrenme Ortamları Kılavuzlarının Ortaokul Fen Bilimleri Dersi İçerikleri / Science Course Contents Of Out Of School Learning Environment Guides In Turkey
330TürkçeLisansüstü Öğrencisi Ümmügülsüm AlçiçekLisansüstü Öğrencisi Ümmügülsüm Alçiçek
Lisansüstü Öğrencisi Gamze Deniz
Lisansüstü Öğrencisi Zehra Nur Çelik
Doç. Dr. Gonca Keçeci
Prof. Dr. Fikriye Kırbağ Zengin
Fen Eğitiminde Argümantasyon Temelli Öğrenme Kullanılan Çalışmaların İncelenmesi / The Examining Of Studies That Use Argumentation-based Learning In Science Education
362TürkçeDoç. Dr. Mustafa ErgunLisansüstü Öğrencisi Kübra Keskinoğlu
Doç. Dr. Mustafa Ergun
Fen Öğretiminde Kurum Öğretmen Etkileşiminin Antropolojik Didaktik Teorisine Göre İncelenmesi / Investigation Of Institution Teacher Interaction In Science Teaching According To Anthropological Didactic Theory


6. Oturum Cuma 14:00-15:30

Oturum Başkanı
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract Title / Bildiri Başlığı


7. Oturum Cuma 17:50-19:20
Uludağ Salonu Aç
Matematik Eğitimi
Oturum Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Özlem Çeziktürk
Oturum Başkan Yardımcısı: Dr. Öğr. Üyesi E. Gül Çelebi İlhan
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract Title / Bildiri Başlığı
97İngilizceDr. Öğr. Üyesi Emine Gül Çelebi İlhanDr. Öğr. Üyesi Emine Gül Çelebi İlhan
Examining Teacher Learning In Practice Through Pedagogical Discourse
128TürkçeLisans Öğrencisi Levent DuralDoç. Dr. Levent Akgün
Lisans Öğrencisi Levent Dural
Lisans Öğrencisi Ayşenur Bektaş
Lisans Öğrencisi Elanur Çamlıca
Lisans Öğrencisi Kübra Atasever
Lisans Öğrencisi Sema Nur Paslı
Matematik Öğretmeni Adaylarının Hata Temelli Sorulara Yaklaşımları ve Çözüm Önerileri / Approaches Of Mathematics Teacher Candidates To Mistake Handling Activities And Suggestions For Solutions[one]
193TürkçeLisansüstü Öğrencisi Duygu BedirLisansüstü Öğrencisi Duygu Bedir
Prof. Dr. Süha Yılmaz
Farklı Okul Türlerine Göre Lise Öğrencilerinin Matematiğe Yönelik Tutumları / Attitudes Of High School Students Towards Mathematics According To Different School Types
314TürkçeYiğit MadenciYiğit Madenci
2014-2019 Yılları Arası Tübitak Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması Matematik Projelerinin İncelenmesi (İstanbul İli Örneği) / Examination Of Mathematics Projects Of TÜbİtak High School Students Research Projects Competition Between 2014-2019 (istanbul Province Example)7. Oturum Cuma 17:50-19:20
Mudanya Salonu Aç
Fen Bilgisi Eğitimi
Oturum Başkanı Doç. Dr. Elif Benzer
Oturum Başkan Yardımcısı: Doç. Dr. Nermin Bulunuz
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract Title / Bildiri Başlığı
52TürkçeÖğretmen Türkan ÇakmakÖğretmen Türkan Çakmak
Doç. Dr. Nermin Bulunuz
Uygulama Öğrencilerinin Klinik Danışmanlık Modeli Kapsamında Fen Kavramlarını Öğretme Performansları ve Son Görüşme Süreçlerinin Betimlenmesi: İki Örnek Olay Çalışması / Teaching Practice Students' Science Concepts Within The Scope Of Clinical Supervision Model Describing Performances And Three Way Conferences: Two Case Studies
164TürkçeLisans Öğrencisi Ayşe AltıntaşDoç. Dr. İsa Deveci
Lisans Öğrencisi Ayşe Altıntaş
2019 Yılı Fen Bilimleri Ders Kitaplarının Ölçme ve Değerlendirme Anlayışı Açısından İncelenmesi / Examination Of 2019 Science Textbooks In Terms Of Measurement And Evaluation Approaches
165TürkçeLisansüstü Öğrencisi Merve KöroğluLisansüstü Öğrencisi Merve Köroğlu
Doç. Dr. Elif Benzer
2018 Fen Bilimleri Öğretim Programındaki Kazanımların Kesişen Kavramlar Bağlamında İncelenmesi / The Examination Of The 2018 Science Curriculum Objectives In The Context Of Crosscutting Concepts
223TürkçeLisansüstü Öğrencisi Büşra SaydoğanLisansüstü Öğrencisi Büşra Saydoğan
Doç. Dr. Memduh Sami Taner
Öğretmen Ömer Manap
Antalya Kimya Olimpiyatlarına Katılan 10. Sınıf Öğrencilerinin Soru Çözme Biçim ve Yaklaşımlarının Görsel Analizi / Visual Analysis Of Question-solving Style And Approaches Of 10th Grade Students Attended In Antalya Chemistry Olympiads7. Oturum Cuma 17:50-19:20
Tophane Salonu Aç
Biyoloji Eğitimi
Oturum Başkanı Doç. Dr. Yılmaz Kara
Oturum Başkan Yardımcısı: Doç. Dr. Şirin İlkörücü
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract Title / Bildiri Başlığı
23TürkçeÖğretmen Latife Nur CananÖğretmen Latife Nur Canan
Doç. Dr. Oktay Aslan
Ortaokul Öğrencilerinin Bilim-Sözde Bilim Algılarının Kavram Karikatürleri Aracılığıyla İncelenmesi / Examination Of Middle School Student’ S Perceptions Of Science-pseudoscience Trough Concept Cartoons
180TürkçeDoç. Dr. Yılmaz KaraDoç. Dr. Yılmaz Kara
Doç. Dr. Ümit Demiral
Fen Öğretmeni Adaylarının Çevre Kirliliğiyle İlgili Argümantasyon Düzeylerinin Sosyo-Bilimsel İkilemler Yoluyla Belirlemesi / Identifying The Argumentation Levels Of Prospective Science Teachers On Environmental Pollution Through Socio-scientific Dilemmas
182TürkçeDoç. Dr. Yılmaz KaraDoç. Dr. Yılmaz Kara
Lisansüstü Öğrencisi Sevilay Kaya
Liselere Giriş Sınavı Biyoloji Sorularının Öğretim Programıyla Uyum Düzeyinin Belirlenmesi / Determining The Level Of Compliance Of High School Entrance Exam Biology Questions With The Curriculum
224TürkçeLisansüstü Öğrencisi Mehmet Emir ArLisansüstü Öğrencisi Mehmet Emir Ar
Doç. Dr. Şirin İlkörücü
İlköğretim 7. Sınıf Hücre Konusundaki Kavramların Hatırlanmasında Zihin Haritası ve Hikaye Yazdırma Etkinliklerinin İncelenmesi / Investigation Of Mind Mapping And Story Printing Activities In Recalling The 7th Grade Cell Concepts7. Oturum Cuma 17:50-19:20
Yeşil Salonu Aç
Oturum Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Elif Nur Akkaş
Oturum Başkan Yardımcısı: Dr. Öğr. Üyesi Ayşegül Aslan
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract Title / Bildiri Başlığı
15TürkçeDr. Öğr. Üyesi Elif Nur AkkaşDr. Öğr. Üyesi Elif Nur Akkaş
İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Girişimcilik ve Girişimcilik Becerisine Yönelik Bilgi ve Önem Algıları / Knowledge And Importance Perceptions Of Elementary Pre-service Mathematics Teachers On Entrepreneurship And Entrepreneurship Skills
103TürkçeDr. Öğr. Üyesi Ayşegül AslanDr. Öğr. Üyesi Ayşegül Aslan
Girişimcilik Eğitimi Uygulamalarının Fen Bilimleri Öğretmen Adayları Üzerindeki Etkileri / Effects Of Entrepreneurship Education Applications On Prospective Science Teacher
145TürkçeÖğretmen Ahmet BolatÖğretmen Ahmet Bolat
Prof. Dr. Şafak Uluçınar Sağır
Türkiye’de Sosyo-Bilimsel Konularda Hazırlanan Lisansüstü Tezlerin İçerik Analizi: 2010-2019 / Türkiye’de Sosyo-bilimsel Konularda Hazırlanan Lisansüstü Tezlerin İçerik Analizi: 2010-20197. Oturum Cuma 17:50-19:20
Heykel Salonu Aç
Oturum Başkanı
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract Title / Bildiri Başlığı


7. Oturum Cuma 17:50-19:20

Oturum Başkanı
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract Title / Bildiri Başlığı


8. Oturum Cumartesi 09:00-10:30
Uludağ Salonu Aç
Fen Bilgisi Eğitimi
Oturum Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Pınar Ural Keleş
Oturum Başkan Yardımcısı: Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Gül Çirkinoğlu Şekercioğlu
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract Title / Bildiri Başlığı
81TürkçeLisansüstü Öğrencisi Emine YurtyapanLisansüstü Öğrencisi Emine Yurtyapan
Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Gül Çirkinoğlu Şekercioğlu
Ortaokul 5. Sınıf Öğrencilerinin Sürtünme Kuvveti Konusuna İlişkin Kavram Yanılgılarının Kavram Karikatürleri ile Belirlenmesi / Determination Of 5th Grade Students’ Misconceptions About Frictional Force Using Concept Cartoons
149TürkçeLisansüstü Öğrencisi Banu KaraLisansüstü Öğrencisi Banu Kara
Lisansüstü Öğrencisi Merve Sak
Doç. Dr. Elif Benzer
Fen Bilimleri Öğretmen Adaylarının Tga’ya Dayalı Deney Tasarımlarının İncelenmesi / Examination Of Pre-service Teachers Experimental Designs Based On Poe
157TürkçeLisansüstü Öğrencisi Ayşe Nur KeskinLisansüstü Öğrencisi Ayşe Nur Keskin
Prof. Dr. Ahmet Kılınç
Fantazi Odaklı Muhakemeden Veri Odaklı Muhakemeye: Acaba Öğrenciler Bilim ile İlgili İnançlarında İstenen Yönde İlerliyorlar Mı? / From Fantasy-focused Reasoning To Data-focused Reasoning: Do Students Advance In The Desired Direction In Their Beliefs About Science?
229TürkçeDr. Öğr. Üyesi Pınar Ural KeleşDr. Öğr. Üyesi Pınar Ural Keleş
Lisansüstü Öğrencisi Ahmet Salman
Devlet ve Özel Okul 6. Sınıf Öğrencilerin Fen Bilimleri Dersine Yönelik Motivasyon ve Bilimsel Süreç Becerilerinin Karşılaştırılması / Comparison Of Motivation And Scientific Process Skills Of Public And Private School 6th Grade Students Towards Science Course [1]8. Oturum Cumartesi 09:00-10:30
Mudanya Salonu Aç
Oturum Başkanı Prof. Dr. Salih Çepni
Oturum Başkan Yardımcısı: Dr. Filiz Gülhan
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract Title / Bildiri Başlığı
4TürkçeLisansüstü Öğrencisi Kerime ÖzgürLisansüstü Öğrencisi Kerime Özgür
Doç. Dr. Mızrap Bulunuz
Doktora Dersinden İlkokul Sınıfına Fen Eğitimi Uygulamalarının Yansımaları / Reflections Of Science Education Applications From Doctorate Course To Elementary School
8TürkçeÖğretmen Ebru KaradağÖğretmen Ebru Karadağ
Gökyüzü Gözlemlerinin ve Atölye Çalışmalarının Astronomi Öğretiminde Kullanılmasının Akademik Başarıya Etkisi / The Effects Of Using The Workshops And The Observations Of Sky Over The Teaching Astronomy Upon The Academic Achievements
301TürkçeÖğretmen Esra Zaim AkınÖğretmen Esra Zaim Akın
Öğr. Gör. Yusuf Durmuş
Öğretmen Hasan Düzgünoğlu
Özel Yetenekli Öğrencilerin Doğaya Karşı Tutum ve Algılarına Doğa Eğitimi Etkinliklerinin Etkisi / Impact Of Nature Education Activities On The Attitudes And Perceptions Of Specially Talented Students Towards Nature
368TürkçeDr. Filiz GülhanDr. Filiz Gülhan
Prof. Dr. Fatma Şahin
Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Gıda Bilinçlerinin, Hazır Gıda Tüketim Davranışlarının ve Beslenme Öğretimi Öz Yeterliliklerinin Değerlendirilmesi / Evaluation Of Food Consciousness, Ready-to-food Consumption Behavior And Nutrition Learning Self-efficacy Of Pre-service Science Teachers8. Oturum Cumartesi 09:00-10:30
Tophane Salonu Aç
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi
Oturum Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Salih Birişçi
Oturum Başkan Yardımcısı: Dr. Öğr. Üyesi Esra Açıkgül Fırat
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract Title / Bildiri Başlığı
110TürkçeDr. Öğr. Üyesi Esra Açıkgül FıratDr. Öğr. Üyesi Esra Açıkgül Fırat
Dr. Öğr. Üyesi Selçuk Fırat
Öğrenme Ortamlarına Web 3.0 Entegrasyonu: Bir Sistematik Derleme Çalışması / Web 3.0 In Learning Environments: A Systematic Review
172TürkçeLisansüstü Öğrencisi Uğurcan DemirözLisansüstü Öğrencisi Uğurcan Demiröz
Doç. Dr. Salih Birişçi
Grupla Programlama Sürecinde Yaşanan Söylem Örüntülerinin İncelenmesi / Analysis Of Discourse Patterns Experienced In Pair Programming
338TürkçeLisansüstü Öğrencisi Kubra Bal CetınkayaLisansüstü Öğrencisi Kubra Bal Cetınkaya
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenlerinin Okul Dışı Öğrenmeye İlişkin Görüşleri / Computer And Instructional Technology Teachers' Views On Informal Learning8. Oturum Cumartesi 09:00-10:30
Yeşil Salonu Aç
STEM ve Uygulamaları
Oturum Başkanı Doç. Dr. Sevil Akaygün
Oturum Başkan Yardımcısı: Dr. Öğr. Üyesi Aytaç Karakaş
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract Title / Bildiri Başlığı
37İngilizceLisansüstü Öğrencisi Ilgım ÖzergunLisansüstü Öğrencisi Ilgım Özergun
Doç. Dr. Sevil Akaygün
An Investigation Of 5th And 7th Grade Middle School Students’ Conceptualizations Of Stem Integration
106TürkçeDr. Öğr. Üyesi Aytaç KarakaşDr. Öğr. Üyesi Aytaç Karakaş
Türkiye’de Görev Yapan Öğretmenlerin Stem Eğitimine Yönelik Algıları: Sistematik Bir Literatür İncelemesi / Perceptions Of Teachers Working In Turkey Towards Stem Education: A Systematic Literature Review
284TürkçeDr. Öğr. Üyesi Gökçe OkDr. Öğr. Üyesi Gökçe Ok
Dr. Deniz Kaya
Ortaokul Öğrencilerinin Stem Alanlarındaki Mesleklere Yönelik İlgi Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi / Investigation Of Middle School Students' Levels Of Interest In Career Stem Fields In Terms Of Various Variables
285TürkçeDr. Öğr. Üyesi Gökçe OkDr. Deniz Kaya
Dr. Öğr. Üyesi Gökçe Ok
Ortaokul Öğrencilerinin Fen, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik (Fetemm) Tutumlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi / Investigation Of Middle School Students' Science, Technology, Engineering And Mathematics (stem) Attitudes In Terms Of Various Variables8. Oturum Cumartesi 09:00-10:30
Heykel Salonu Aç
Fen Bilgisi Eğitimi
Oturum Başkanı Prof. Dr. Ahmet Kılınç
Oturum Başkan Yardımcısı: Doç. Dr. Hasan Bakırcı
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract Title / Bildiri Başlığı
53TürkçeLisansüstü Öğrencisi Hacer TurgudLisansüstü Öğrencisi Hacer Turgud
Doç. Dr. Hüseyin Artun
Artırılmış Gerçeklik Uygulamalarının Kavram Yanılgılarının Giderilmesine Etkisi / The Effect Of Augmented Reality Applications On Elimination Of Misconceptions
54TürkçeLisansüstü Öğrencisi Hacer TurgudLisansüstü Öğrencisi Hacer Turgud
Doç. Dr. Hasan Bakırcı
2023 Eğitim Vizyonu Kapsamında Kurulması Planlanan Tasarım-Beceri Atölyelerine İlişkin Okul Yöneticilerinin Görüşleri / Opinions Of School Administrators Regarding Design-skill Workshops Planned To Be Established Within The Scope Of 2023 Educational Vision
156TürkçeLisansüstü Öğrencisi Muhammed Muzaffer ÖzhanLisansüstü Öğrencisi Muhammed Muzaffer Özhan
Prof. Dr. Ahmet Kılınç
Sosyobilimsel Konuların Öğretimine Yönelik Bir Profesyonel Gelişme Çalışmasının Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Sosyobilimsel Konuların Doğası ile İlgili İnançlarına Olan Etkileri / The Impacts Of A Professional Development Study On Science Teachers ‘ Beliefs About The Nature Of Socioscientific Issues


8. Oturum Cumartesi 09:00-10:30

Oturum Başkanı
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract Title / Bildiri Başlığı


9. Oturum Cumartesi 10:50-12:20
Uludağ Salonu Aç
Fen Bilgisi Eğitimi
Oturum Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Zeki Bayram
Oturum Başkan Yardımcısı: Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Volkan Yüzüak
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract Title / Bildiri Başlığı
263TürkçeLisans Öğrencisi Ramazan AlkanDr. Öğr. Üyesi Ahmet Volkan Yüzüak
Lisans Öğrencisi Nail Şahin
Lisans Öğrencisi Ramazan Alkan
Ortaokul Öğrencilerinin Sıfır Atık Projesine İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi / Elementary School Students' Opinions About The Zero Waste Project Summary
293TürkçeLisansüstü Öğrencisi Tugay YağcıLisansüstü Öğrencisi Tugay Yağcı
Doç. Dr. Eylem Yıldız Feyzioğlu
Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Diyaloglarındaki Etkileşim Eylemleri / The Communicative Actions Of Preservice Science Teachers In Their Dialogues
315TürkçeÖğretmen Zeynep ÖztürkÖğretmen Zeynep Öztürk
Lisansüstü Öğrencisi Feride Eda Öztürk
Dr. Öğr. Üyesi Zeki Bayram
Pandemi Sürecinde Esnek Soruşturma Temelli Fen Öğretimi Modeliyle Hazırlanan Örnek Etkinlik Uygulaması / Sample Activity Application Prepared With Flexible Investigation-based Science Teaching Model During The Pandemic
336TürkçeÖğretmen Zeynep ÖztürkÖğretmen Zeynep Öztürk
Lisansüstü Öğrencisi Feride Eda Öztürk
Dr. Öğr. Üyesi Zeki Bayram
Pandemi Sürecinde Derslerde Kullanılan Esnek Soruşturma Temelli Fen Öğretim Modeli / Flexible Inquiry-based Science Teaching Model Used In Lessons During Pandemic Process9. Oturum Cumartesi 10:50-12:20
Mudanya Salonu Aç
Fen Bilgisi Eğitimi
Oturum Başkanı Arş. Gör. Dr. Burak Kiras
Oturum Başkan Yardımcısı: Arş. Gör. Dr. Tuğba Hangül
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract Title / Bildiri Başlığı
31TürkçeÖğretmen Büşra ÇalışkanÖğretmen Büşra Çalışkan
8. Sınıf Öğrencilerinin “küresel Isınma Bir Hastalık Olsaydı Hangisi ve Neden Olurdu?” Sorusuna İlişkin Ürettikleri Metaforların İncelenmesi / 8th Grade Students'
58TürkçeArş. Gör. Hacı Mehmet YeşiltaşDr. Öğr. Üyesi Merve Lütfiye Şentürk
Arş. Gör. Hacı Mehmet Yeşiltaş
Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Epistemolojik Açıdan Tpab’e Yönelik Bakış Açılarının Belirlenmesi / Determination Of Pre-service Science Teachers' Opinion As To Tpack From Epistemological Perspective
59TürkçeLisansüstü Öğrencisi Şeyma TayfunLisansüstü Öğrencisi Şeyma Tayfun
Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Gül Çirkinoğlu Şekercioğlu
The Effect Of Stem Teaching On 5th Grade Students’ Conceptual Understanding In Frictional Force Subject
67TürkçeLisansüstü Öğrencisi Ülke BalcıLisansüstü Öğrencisi Ülke Balcı
Ortaokul 8.sınıf Öğrencilerinin Fen ve Teknoloji Dersindeki Öz Düzenleme ve Kavramsal Anlama Başarıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi / Investigation Of The Relationship Between Self-regulation And Conceptual Comprehension Achievement Of 8th Grade Students In Science And Technology Course9. Oturum Cumartesi 10:50-12:20
Tophane Salonu Aç
Kimya Eğitimi
Oturum Başkanı Doç. Dr. Sevil Akaygün
Oturum Başkan Yardımcısı: Doç. Dr. Sevgül Çalış
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract Title / Bildiri Başlığı
190TürkçeLisans Öğrencisi Ebrunur ArkunLisans Öğrencisi Ebrunur Arkun
Doç. Dr. Sevil Akaygün
9. Sınıf Ders Kitaplarında Yer Alan Periyodik Tablo Görsellerinin İncelenmesi / An Investigation Of 9th Grade Chemistry Textbooks With Respect To The Periodic Table
295TürkçeLisansüstü Öğrencisi Selin GünayLisansüstü Öğrencisi Selin Günay
Prof. Dr. Filiz Kabapınar
Araştırma-Sorgulamaya Dayalı Kimya Öğretiminin Akademik Başarıya Etkisi / The Effect Of Inquiry Based Chemistry Teaching On Academic Achievement
302TürkçeLisansüstü Öğrencisi Destan TekinLisansüstü Öğrencisi Destan Tekin
Prof. Dr. Filiz Kabapınar
Kimyasal Türler Arası Zayıf Etkileşimler Ünitesinin Ters Yüz Edilmiş Sınıf Modeli ile Öğretimi / Teaching Intermolecular Forces Unit With Flipped Classroom Model
333TürkçeÖğretmen Gülçin BarışÖğretmen Gülçin Barış
Arş. Gör. Dr. Sinem Gençer
Prof. Dr. Hüseyin Akkuş
Madde ve Doğası Konusunda Fen Bilimleri Ders Kitaplarında Yer Alan Temsillerin İncelenmesi / Examining The Representations In Science Textbooks On The Topic Of Matter And Its Nature9. Oturum Cumartesi 10:50-12:20
Yeşil Salonu Aç
Okul Öncesi Eğitimi
Oturum Başkanı Prof. Dr. Salih Çepni
Oturum Başkan Yardımcısı: Dr. Öğr. Üyesi Sevinç Kaçar
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract Title / Bildiri Başlığı
18TürkçeÖğretmen Gül YılmazÖğretmen Gül Yılmaz
Prof. Dr. Salih Çepni
Okul Öncesi Dönemde Stem Eğitimine Yönelik Uygulama Örneği: “rapunzel” / Activity Example Regarding Preschool Stem Education: “rapunzel”
155TürkçeLisansüstü Öğrencisi Nazife KarahasanoğluLisansüstü Öğrencisi Nazife Karahasanoğlu
Doç. Dr. Mehmet Cihad Ayar
Sınıf Öğretmenlerinin Öz Yeterlilik İnançları ve Uygulamada Teknoloji Kullanımına Yönelik Tutumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi / Investigating The Relationship Between Self Efficacy Beliefs Of Primary Schools Teachers And Their Attitudes Towards Technology Use İn Their Practic
237TürkçeDr. Öğr. Üyesi Sevinç KaçarDr. Öğr. Üyesi Sevinç Kaçar
Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Okul Öncesi Eğitim Programında Yer Alan Kazanımları ve Gösterleri Bilimsel Süreç Becerileri Açısından Değerlendirebilme Becerilerinin İncelenmesi / The Investigate Of Preschool Teacher Candidates’ Ability To Evaluate The Acquisitions And Indicators Of The Preschool Education Curriculum In Terms Of Scientific Process Skills
305TürkçeLisansüstü Öğrencisi Nilay MercanLisansüstü Öğrencisi Nilay Mercan
Dr. Öğr. Üyesi Ali Yiğit Kutluca
Okul Öncesi Öğretmenlerinin Epistemolojik İnançlarının Fen Öğretimine Yönelik Pedagojik Kavramsallaştırmaları Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi / Investigation Of The Effect Of The Epistemological Beliefs Of Preschool Teachers On Their Pedagogical Conceptualization Towards Science Teaching9. Oturum Cumartesi 10:50-12:20
Heykel Salonu Aç
Matematik Eğitimi
Oturum Başkanı Prof. Dr. Murat Altun
Oturum Başkan Yardımcısı: Doç. Dr. Çiğdem Arslan
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract Title / Bildiri Başlığı
116TürkçeArş. Gör. Dr. Özkan ErgeneArş. Gör. Dr. Özkan Ergene
Arş. Gör. Büşra Çaylan Ergene
Basit Ama Hatalı: Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Eşitsizlik Sistemi Çözümleri / Simple But Incorrect: Solutions Of The Systems Of First-degree Inequalities In Two Variables
291TürkçeLisansüstü Öğrencisi Esra KorkmazDr. Öğr. Üyesi Türkan Berrin Kağızmanlı Köse
Lisansüstü Öğrencisi Esra Korkmaz
Matematik Öğretmeni ve Öğretmen Adaylarının Doğrusal Grafik ve Doğru Orantı Kavramlarına İlişkin Bilgi Düzeyleri / Knowledge Levels Of In-service And Pre-service Mathematics Teachers Regarding The Concepts Of Line Charts And Direct Proportion
292TürkçeLisansüstü Öğrencisi Niğmet Feyza ErolDr. Öğr. Üyesi Türkan Berrin Kağızmanlı Köse
Lisansüstü Öğrencisi Niğmet Feyza Erol
Matematik Öğretmeni ve Matematik Öğretmeni Adaylarının Tam Kare ve İki Kare Farkı Özdeşliklerini Geometrik Şekillerden Faydalanarak Elde Etmelerinin Karşılaştırılması / Comparison Of In-service And Pre-service Math Teachers’ Obtaining The Perfect Square And Difference Of Two Squares Identities By Using Geometric Shapes


9. Oturum Cumartesi 10:50-12:20

Oturum Başkanı
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract Title / Bildiri Başlığı


10. Oturum Cumartesi 14:00-15:30
Uludağ Salonu Aç
Matematik Eğitimi
Oturum Başkanı Doç. Dr. Gül Kaleli Yılmaz
Oturum Başkan Yardımcısı: Dr. Öğr. Üyesi Esra Açıkgül Fırat
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract Title / Bildiri Başlığı
118TürkçeÖğretmen Kübra ŞahinÖğretmen Kübra Şahin
Dr. Öğr. Üyesi Kübra Açıkgül
Ortaokul Öğrencilerinin Matematik Odaklı Akademik Risk Alma Davranışlarını Etkileyen Faktörlerin Yapısal Eşitlik Modellemesiyle İncelenmesi / Investıgation Of Factors Affecting Mathematics-oriented Academic Risk Behavior Of Middle School Students By Structural Equation Modeling
319İngilizceÖğretmen Selen GaliçÖğretmen Selen Galiç
Dr. Öğr. Üyesi Bahadır Yıldız
The Effects Of Mathematics Activities Enriched With Game Elements On Students’ Success, Attitude And Motivation
344TürkçeDoç. Dr. Gül Kaleli YılmazDoç. Dr. Gül Kaleli Yılmaz
Lisansüstü Öğrencisi Hülya Sert Çelik
Van Hiele Geometrik Düşünme Düzeylerine Verilen İsimlendirmelere Bir Bakış / An Overview Of The Given Names To Van Hiele Geometric Thinking Levels
359TürkçeDoç. Dr. Gül Kaleli YılmazDoç. Dr. Gül Kaleli Yılmaz
Lisansüstü Öğrencisi Damla Sönmez
Gerçekçi Matematik Eğitimi Üzerine Türkiye’de Yapılmış Olan Çalışmalara Yönelik Bir Doküman Analizi / A Document Analysis On Studies Completed In Turkey About Realistic Mathematical Education10. Oturum Cumartesi 14:00-15:30
Mudanya Salonu Aç
Fen Bilgisi Eğitimi
Oturum Başkanı Prof. Dr. Lütfullah Türkmen
Oturum Başkan Yardımcısı: Doç. Dr. Mızrap Bulunuz
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract Title / Bildiri Başlığı
32TürkçeÖğretmen Büşra ÇalışkanÖğretmen Büşra Çalışkan
Bilim-Kurgu Filmlerinin, Öğrencilerin Fen Bilimleri Dersini Öğrenmelerine ve Tutumlarına Yönelik Katkısının İncelenmesi / Investıgatıon Of Scıence-fıctıon Fılms And Students Contrıbutıon To The Learnıng And Attıtudes Of Scıence Course
33TürkçeLisansüstü Öğrencisi Songül KüreciLisansüstü Öğrencisi Songül Küreci
Doç. Dr. Mızrap Bulunuz
Bilim ve Sanat Merkezinde (Bilsem) Deneyap Atölyeleri: Bir Eylem Araştırması / Thinkering Workshops At Science And Art Center (sec): An Action Research
114TürkçeÖğretmen Merve KocatürkÖğretmen Merve Kocatürk
Prof. Dr. Lütfullah Türkmen
Türkiye 8.sınıf Öğrencilerinin Tımss-2015 Fen Başarısının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi / Investigation Of Turkiye 8th Grade Students' 2015 Timss Science Achievement In Terms Of Some Variables
147TürkçeLisansüstü Öğrencisi Cansu NasLisansüstü Öğrencisi Cansu Nas
Doç. Dr. İlknur Güven
Otantik Öğrenme Yaklaşımına Dayalı Araştırma ve Sorgulama Temelli Etkinliklerin Öğrenci Başarısına ve Yaratıcı Problem Çözme Özelliklerine Etkisi / The Effects Of Authentic Learning Approach Based Activities Designed With Inquiry Based Learning Approach To The Students Academic Achievement And Creative Problem Solving Properties10. Oturum Cumartesi 14:00-15:30
Tophane Salonu Aç
Öğretmen Eğitimi
Oturum Başkanı Arş. Gör. Dr. Ahmet Taşdere
Oturum Başkan Yardımcısı: Dr. Erkan Akyürek
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract Title / Bildiri Başlığı
35TürkçeDr. Erkan AkyürekDr. Erkan Akyürek
Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Pedagojik Alan Bilgisi ve Pedagojik Çıkarım Kalitesi İlişkisi / The Relation Of Science Teachers’ Pedagogical Content Knowledge And Pedagogical Inference Quality
169TürkçeDr. Öğr. Üyesi Merve Lütfiye ŞentürkDoç. Dr. Sedef Canbazoğlu Bilici
Dr. Öğr. Üyesi Merve Lütfiye Şentürk
Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisine İlişkin Algılarının Bilgi Medya Teknoloji Okuryazarlığı Bağlamında İncelenmesi / Investigation Of Science Teachers' Perceptions Of Technological Pedagogical Content Knowledge In The Context Of Information Media Technology Literacy
197TürkçeÖğretmen Mürşide KılıçÖğretmen Mürşide Kılıç
Dr. Öğr. Üyesi Feride Ercan Yalman
Arş. Gör. Dr. Ahmet Taşdere
Sosyobilimsel Konuların Öğretiminde Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Yeterliklerinin İncelenmesi / Investigation Of The Science Teachers' Competences In The Teachİng Socioscientific Issues
378TürkçeDr. Öğr. Üyesi Bestami Buğra ÜlgerDr. Öğr. Üyesi Bestami Buğra Ülger
Arş. Gör. Tuğçe Kozaklı Ülger
Dr. Öğr. Üyesi Ümmühan Ormancı
Prof. Dr. Salih Çepni
Üstün Yeteneklilerin Fen Bilimleri Öğretmenlerine Yönelik Bir Profesyonel Gelişim Kursundan Yansımalar / Reflections From A Professional Development Course For Science Teachers Of Gifted Students10. Oturum Cumartesi 14:00-15:30
Yeşil Salonu Aç
Girişimcilik Eğitimi
Oturum Başkanı Prof. Dr. Sedat Uçar
Oturum Başkan Yardımcısı: Dr. Öğr. Üyesi Elif Nur Akkaş
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract Title / Bildiri Başlığı
162TürkçeÖğretmen Zeynep Feyza UyanıkÖğretmen Zeynep Feyza Uyanık
Öğretmen Çiğdem Tekkuş
Prof. Dr. Sedat Uçar
Pısa Sonuçlarına Göre Fen Alanında Türkiye ile Eşdeğer Olan Oecd Ülkelerinin Öğretim Programlarında Girişimcilik Öğretimi Yaklaşımlarının İncelenmesi / Investigation Of Entrepreneurship Education Approaches Of Countries, Which Have Equivalent Scores With Turkey From Pisa Science Domain.
167TürkçeÖğretmen Çiğdem TekkuşÖğretmen Çiğdem Tekkuş
Öğretmen Zeynep Feyza Uyanık
Prof. Dr. Sedat Uçar
2018 Pısa Sonuçlarına Göre Fen Alanında Başarılı Olmuş Türkiye, Finlandiya ve Estonya Ülkelerinin Öğretim Programlarında Girişimcilik Öğretimi Yaklaşımlarının İncelenmesi / Investigation Of Entrepreneurship Teaching Approaches In The Curriculum Of Oecd Countries And Equivalent Countries In The Top Of The List According To Pisa Results
218TürkçeDr. Öğr. Üyesi Kübra AçıkgülDr. Öğr. Üyesi Selçuk Fırat
Dr. Öğr. Üyesi Kübra Açıkgül
Matematik Öğretmen Adaylarının Yenilikçilik Davranışları ile Girişimcilik Becerileri Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi / Determining The Relationship Between Innovative Behaviors And Entrepreneurship Skills Of Prospective Mathematics Teachers
349TürkçeDr. Filiz GülhanDr. Filiz Gülhan
Tasarım Beceri Atölyelerinin Disiplinler Arası İşleyişinde Girişimciliğin Yeri / The Place Of Entrepreneurship In The Interdisciplinary Operation Of Design-skills Workshops10. Oturum Cumartesi 14:00-15:30
Heykel Salonu Aç
Öğretmen Eğitimi
Oturum Başkanı Prof. Dr. Dündar Yener
Oturum Başkan Yardımcısı: Dr. Öğr. Üyesi Ali Kürşat Erümit
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract Title / Bildiri Başlığı
201TürkçeLisansüstü Öğrencisi Ramazan Ziya YamaçProf. Dr. Dündar Yener
Lisansüstü Öğrencisi Ramazan Ziya Yamaç
Ülkemizde React Stratejisi Üzerine Yapılan Çalışmaların Analizi / Analysis Of Studies On React Strategy In Our Country
286TürkçeLisansüstü Öğrencisi Uğur OrhanLisansüstü Öğrencisi Uğur Orhan
Doç. Dr. Murat Genç
Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Facebook Gruplarındaki Paylaşım İçeriklerinin Uluslararası Karşılaştırması: Türkiye – Avrupa Örneği / International Comparison Of Science Teachers' Share Contents On Facebook Groups : Turkey - European Sample
356TürkçeLisansüstü Öğrencisi Aleyna KelleciDr. Öğr. Üyesi Sakine Öngöz
Dr. Öğr. Üyesi Ali Kürşat Erümit
Dr. Öğr. Üyesi Yasemin Karal
Lisansüstü Öğrencisi Sefa Özmen
Lisansüstü Öğrencisi Utku Aydın
Lisansüstü Öğrencisi Aleyna Kelleci
Aday Öğretmenlere Yönelik Düzenlenen Elektronik Mentorluk Programının, Mentilerin Desteğe Gereksinim Duydukları Konular Bağlamında İncelenmesi / Examining An Electronic Mentoring Program For Beginning Teachers' Development In Relation With Their Reported Training Needs


10. Oturum Cumartesi 14:00-15:30

Oturum Başkanı
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract Title / Bildiri Başlığı


11. Oturum Cumartesi 17:50-19:20
Uludağ Salonu Aç
Fen Bilgisi Eğitimi
Oturum Başkanı Prof. Dr. Lütfullah Türkmen
Oturum Başkan Yardımcısı: Prof. Dr. Sevilay  karamustafaoğlu
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract Title / Bildiri Başlığı
28TürkçeProf. Dr. Lütfullah TürkmenProf. Dr. Lütfullah Türkmen
Öğretmen Nihal Bayrak Demir
Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Bilimsel Epistemolojik İnançlarının Belirlenmesi / Determination Of Scientific Epistemological Beliefs Of Science Teacher Candidates
55TürkçeLisansüstü Öğrencisi Muhammed Furkan KılıçLisansüstü Öğrencisi Muhammed Furkan Kılıç
Prof. Dr. Orhan Karamustafaoğlu
Kan Kapmaca İsimli Eğitsel Oyun Hakkında Öğretmen Görüşleri / Teachers' View On Blood Catching Educational Game
56TürkçeLisansüstü Öğrencisi Muhammed Furkan KılıçLisansüstü Öğrencisi Muhammed Furkan Kılıç
Doç. Dr. Recep Çakır
Prof. Dr. Sevilay Karamustafaoğlu
Öğretmen Adaylarının Fen ve Teknoloji Okuryazarlığına İlişkin Öz Yeterlik Algıları ile Fene İlişkin Tutumlarının Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi / The Investigation Of Science Prospective Teachers' Self Efficiency Perceptions About Science And Technology Literacy And Their Attitutes Towards Science Related To Some Variables
204TürkçeLisansüstü Öğrencisi Elif KutunLisansüstü Öğrencisi Elif Kutun
Dr. Öğr. Üyesi Eylem Yalçınkaya Önder
Web2.0 Teknolojilerinin Fen Eğitimine Entegrasyonu / Integration Of Web2.0 Technologies To Science Education11. Oturum Cumartesi 17:50-19:20
Mudanya Salonu Aç
Fen Bilgisi Eğitimi
Oturum Başkanı Doç. Dr. Dilek Zeren Özer
Oturum Başkan Yardımcısı: Dr. Öğr. Üyesi Zeki Bayram
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract Title / Bildiri Başlığı
151TürkçeLisansüstü Öğrencisi Saliha SarıyıldızLisansüstü Öğrencisi Saliha Sarıyıldız
Prof. Dr. Paşa Yalçın
Doç. Dr. Sema Altun Yalçın
Artırılmış Gerçeklik Teknolojisi Kullanımının Fen Eğitiminde Öğrencilerin Akademik Başarılarına ve Derse Karşı Motivasyonlarına Etkisi / The Effect Of Using Augmented Reality Technology On Students' Academic Achievement And Motivation Against The Course In Science Education
160TürkçeLisansüstü Öğrencisi Feride Eda ÖztürkLisansüstü Öğrencisi Feride Eda Öztürk
Dr. Öğr. Üyesi Zeki Bayram
Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Soruşturma Temelli Mesleki Gelişimi: Tasarım ve Uygulamalarda Karşılaşılan Güçlükler / Inquiry Based Professional Development Of Science Teachers: Strengths In Design And Applications
206TürkçeLisansüstü Öğrencisi Gülgün BakırlıLisansüstü Öğrencisi Gülgün Bakırlı
Doç. Dr. Güliz Aydın
Öğrencilerin Probleme Dayalı Hipotez Test Etme Deneylerine İlişkin Görüşleri: Ses ve Özellikleri Örneği / Students’ Opinions Related To Problem Based Hypothesis Testing Experiments: The Example Of Sound And Its Features
306TürkçeLisansüstü Öğrencisi Feride Eda ÖztürkLisansüstü Öğrencisi Feride Eda Öztürk
Öğretmen Yasemin Dolu
Dr. Öğr. Üyesi Zeki Bayram
Esnek Soruşturma Temelli Fen Öğretim Modeli Kullanılan Bir Uygulama: Madde ve Isı Örneği / An Application Using A Flexible Inquiry Based Science Teaching Model: The Sample Of Matter And Heat11. Oturum Cumartesi 17:50-19:20
Tophane Salonu Aç
Oturum Başkanı Doç. Dr. Faik Özgür Karataş
Oturum Başkan Yardımcısı: Doç. Dr. Mustafa Ergun
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract Title / Bildiri Başlığı
3TürkçeLisansüstü Öğrencisi Musa KahrimanLisansüstü Öğrencisi Musa Kahriman
Doç. Dr. Mızrap Bulunuz
Okulda Gürültünün Önlenmesine Yönelik Bütünleştirilmiş Eğitim Uygulamaları / Integrated Education Practices For Noise Prevention At School : An Action Research
158TürkçeÖğretmen Serhan SarıoğluÖğretmen Serhan Sarıoğlu
Prof. Dr. Salih Çepni
Artırılmış Gerçeklik Uygulamaları Eğitiminin, Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Artırılmış Gerçeklik Uygulamalarına Yönelik Tutumlarına Etkisi ve Öğretmen Görüşleri / The Effect Of Augmented Reality Applications Training On Science Teachers 'attitudes Towards Augmented Reality Applications And Teachers' Views
199TürkçeDoç. Dr. Faik Özgür KarataşDoç. Dr. Faik Özgür Karataş
Dr. Öğr. Üyesi Fatih Orçan
Lisansüstü Öğrencisi Şule Merve Uludüz
Doç. Dr. Suat Çelik
Doç. Dr. Sevil Akaygün
Bilimsel Okuryazarlık Düzeyi ve Sosyoekonomik Durum Arasındaki İlişki: Bir Tarama Çalışması / The Relationship Between Scientific Literacy Level And Socioeconomic Status: A Survey Research
363TürkçeDoç. Dr. Mustafa ErgunLisansüstü Öğrencisi Gülsüm Sandalcı
Doç. Dr. Mustafa Ergun
Fen Bilimleri Öğretmenleri Tarafından Biyoteknoloji Konusunda Gerçekleştirilen İç Didaktiksel Dönüşümün İncelenmesi / Investigation Of Internal Didactical Transpotion In Biotechnology By Science Teachers11. Oturum Cumartesi 17:50-19:20
Yeşil Salonu Aç
STEM ve Uygulamaları
Oturum Başkanı Doç. Dr. Mehtap Yıldırım
Oturum Başkan Yardımcısı: Dr. Öğr. Üyesi Esra Kızılay
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract Title / Bildiri Başlığı
65TürkçeÖğretmen Yasemin AdanırDr. Öğr. Üyesi Yasemin Hacıoğlu
Öğretmen Yasemin Adanır
Proje Tabanlı Stem Eğitiminin 7. Sınıf Öğrencilerinin Bilimsel Okuryazarlıklarına Etkisi* / The Effect Of Project Based Stem Education On 7th Grade Students’ Scientific Literacy*
137TürkçeÖğretmen Gülsüm Yasemin UzÖğretmen Gülsüm Yasemin Uz
Doç. Dr. Mehtap Yıldırım
Stem Etkinliklerinin 7.sınıf Öğrencilerinin Fen, Teknoloji, Mühendislik, Matematik (Stem) Eğitimine İlişkin Tutumlarına Etkisi / Effects Of Stem Activities On Attitudes Of 7th Grade Students Towards Science, Technology, Engineering And Mathematics Education
252İngilizceArş. Gör. Dr. Erkan ÖzcanArş. Gör. Dr. Erkan Özcan
Prof. Dr. Ali Günay Balım
The Effects Of Socio-scientific Argumentation On Students' Views Towards Sustainable Science Education
346TürkçeDr. Öğr. Üyesi Esra KızılayDr. Öğr. Üyesi Esra Kızılay
Bir Steam Etkinliği Olarak Sanal Astronomi Müzesi / Virtual Astronomy Museum As A Steam Activity11. Oturum Cumartesi 17:50-19:20
Heykel Salonu Aç
Oturum Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Özlem Çeziktürk
Oturum Başkan Yardımcısı: Dr. Öğr. Üyesi Adem Yılmaz
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract Title / Bildiri Başlığı
61TürkçeÖğretmen Duygu Çalış ŞaşıÖğretmen Duygu Çalış Şaşı
Prof. Dr. Sibel Balcı
İlkokul 3. ve 4. Sınıf Öğrencilerinin Çevre Kavramı Hakkındaki Zihinsel Modellerinin İncelenmesi / The Analysis Of The Cognitive Models Of Third And Fourth Graders About The Concept Of Environment
310TürkçeLisansüstü Öğrencisi İsmail EvcimLisansüstü Öğrencisi İsmail Evcim
Prof. Dr. Mustafa Arslan
Fen Bilimleri Dersinde Stem Entegrasyonuyla Kuvvet ve Enerji Ünitesinin Geliştirilerek, Öğrencilerin Eleştirel Düşünme ve Girişimcilik Becerilerine Etkisinin İncelenmesi / Investigation Of The Effects On Students' Critical Thinking And Entrepreneurship Competencies By Improvİng The Force And Energy Unit With Stem Integration In The Science Lesson
364TürkçeDr. Öğr. Üyesi Bilge ÖztürkDr. Öğr. Üyesi Bilge Öztürk
Dr. Öğr. Üyesi Adem Yılmaz
Fen Bilgisi Öğretmeni Adaylarının Gözünden Eylem Araştırması / Action Research From The Eyes Of Prospective Science Teacher


11. Oturum Cumartesi 17:50-19:20

Oturum Başkanı
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract Title / Bildiri Başlığı


12. Oturum Pazar 09:00-10:30
Uludağ Salonu Aç
Fen Bilgisi Eğitimi
Oturum Başkanı Doç. Dr. Fatih Çağlayan Mercan
Oturum Başkan Yardımcısı: Dr. Öğr. Üyesi Banuçiçek Özdemir
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract Title / Bildiri Başlığı
277TürkçeLisansüstü Öğrencisi Raziye Gerçek YeşilDr. Öğr. Üyesi Banuçiçek Özdemir
Lisansüstü Öğrencisi Raziye Gerçek Yeşil
Fen Bilimleri Dersinde Su Temasının Scamper Tekniği Uygulamalarıyla Öğrencilerin Akademik Başarısına Etkisinin İncelenmesi / The Effect Of Scamper Technique Applications On The Academic Achievement Of Students In Science Course
296TürkçeLisansüstü Öğrencisi Fatma CoştuLisansüstü Öğrencisi Fatma Coştu
Fen Öğretmen Adaylarının Elektrik Konusundaki Kavram Yanılgılarının Kavram Haritalarıyla Belirlenmesi / Revealing Prospective Science Teachers’ Misconceptions About Electricity Via Concept Maps
350İngilizceDoç. Dr. Fatih Çağlayan MercanDoç. Dr. Fatih Çağlayan Mercan
Science Performance, Extracurricular Activities, Enjoyment And Anxiety: A Study Of Four Countries Using Pisa 2015 Data12. Oturum Pazar 09:00-10:30
Mudanya Salonu Aç
STEM ve Uygulamaları
Oturum Başkanı Doç. Dr. Mustafa Ergun
Oturum Başkan Yardımcısı: Doç. Dr. Mehtap Yıldırım
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract Title / Bildiri Başlığı
168TürkçeÖğretmen Lerna GürleroğluÖğretmen Lerna Gürleroğlu
Lisansüstü Öğrencisi Özge Köngül
Doç. Dr. Mehtap Yıldırım
Steam Uygulamarı ile Özel Yetenekli Öğrencilerde Fen Eğitimi / Steam Applications And Science Education In Special Talented Students
307TürkçeLisansüstü Öğrencisi Yaprak ArmutcuLisansüstü Öğrencisi Yaprak Armutcu
Doç. Dr. Ayten Pınar Bal
Sınıf Öğretmeni Adaylarının Stem Eğitimine Yönelik Farkındalıkları / Awareness Of Primary School Teacher Candidates For Stem Education
341TürkçeLisansüstü Öğrencisi Fatma Bulut AtalarLisansüstü Öğrencisi Fatma Bulut Atalar
Doç. Dr. Mustafa Ergun
Fen Bilimleri Öğretmen Adaylarının Stem Eğitimi Farkındalıklarının İncelenmesi / Examining The Stem Awareness Of Prospective Science Teachers
360TürkçeLisansüstü Öğrencisi Fatma Bulut AtalarLisansüstü Öğrencisi Fatma Bulut Atalar
Doç. Dr. Mustafa Ergun
Fen Bilimleri Öğretmen Adaylarının Stem Eğitimi Metaforlarının Belirlenmesi / Determination Of Stem Education Metaphors Of Prospective Science Teachers12. Oturum Pazar 09:00-10:30
Tophane Salonu Aç
Oturum Başkanı Doç. Dr. Hikmet Surmelı
Oturum Başkan Yardımcısı: Dr. Öğr. Üyesi Esra Kızılay
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract Title / Bildiri Başlığı
9TürkçeÖğretmen Gözde GüneşÖğretmen Gözde Güneş
Prof. Dr. Sibel Balcı
İlkokul Öğrencilerinin Bitki Farkındalıklarının İncelenmesi / Investigation Of Plant Awareness Of Primary School Students
179TürkçeLisansüstü Öğrencisi Fatma Bilgican YılmazDoç. Dr. Serap Öz Aydın
Lisansüstü Öğrencisi Fatma Bilgican Yılmaz
Ortaokul Biyoteknoloji Öğretim Modülünün Değerlendirilmesi / Evaluation Of Secondary School Biotechnology Teaching Module
181TürkçeLisansüstü Öğrencisi Fatma Bilgican YılmazLisansüstü Öğrencisi Fatma Bilgican Yılmaz
Dr. Öğr. Üyesi Özlem Karakoç Topal
Doç. Dr. Serap Öz Aydın
Dna Konusunun Web 2.0 Araçlarının Entegre Edildiği Laboratuvar Yöntemi ile Öğretimi / Teaching The Dna Subject By Web 2.0 Tools Integrated Laboratory Method
342TürkçeDr. Öğr. Üyesi Esra KızılayDr. Öğr. Üyesi Esra Kızılay
Ortaokul Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programının Çevre Eğitiminin Amaçları Çerçevesinde İncelenmesi / Investigation Of Science Curriculum According To The Aims Of Environmental Education12. Oturum Pazar 09:00-10:30
Yeşil Salonu Aç
Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme
Oturum Başkanı Doç. Dr. Emine Çil
Oturum Başkan Yardımcısı: Dr. Öğr. Üyesi Bahadır Yıldız
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract Title / Bildiri Başlığı
22TürkçeLisansüstü Öğrencisi Mustafa AcarLisansüstü Öğrencisi Mustafa Acar
Lisansüstü Öğrencisi Şifanur Yiğit
Ortaokul Öğretmenlerinin Merkezi Sınavların Varlığına İlişkin Görüşleri / The Opinions Of The Secondary School Teachers On The Existence Of The Hİgh-stakes Tests
255TürkçeÖğretmen Şule AteşÖğretmen Şule Ateş
Öğretmen Mehmet Köylü
Türkçe Öğretmenlerinin Beceri Temelli Sorularla İlgili Görüşleri / Opinions Of Turkish Teachers About Skill Based Questions
269TürkçeÖğretmen Gülsüm AkyürekÖğretmen Gülsüm Akyürek
Dr. Öğr. Üyesi Hasan Ali Akyürek
Sınav Sorularının Yenilenmiş Bloom Taksonomisine Göre Bilişsel Süreç Basamağının Makine Öğrenmesi Yöntemleri ile Belirlenmesi / Determining Congitive Process Dimension Of Exam Questions By Machine Learning Methods
318İngilizceÖğretmen Selen GaliçÖğretmen Selen Galiç
Dr. Öğr. Üyesi Bahadır Yıldız
Development Of Learner Profile Scale To Be Used To Determine Player Type12. Oturum Pazar 09:00-10:30
Heykel Salonu Aç
Girişimcilik Eğitimi
Oturum Başkanı Prof. Dr. Dündar Yener
Oturum Başkan Yardımcısı: Dr. Öğr. Üyesi Elif Nur Akkaş
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract Title / Bildiri Başlığı
187TürkçeLisansüstü Öğrencisi Gökhan KaraProf. Dr. Dündar Yener
Arş. Gör. Dr. Mustafa Yılmaz
Lisansüstü Öğrencisi Gökhan Kara
Çizgi Filmlerde Fen-Mühendislik Girişimcilik Uygulamaları: Aslan Örneği / Science And Engineering Entrepreneurship Applications In Cartoons: Lion Example
192TürkçeLisansüstü Öğrencisi Gökhan KaraProf. Dr. Dündar Yener
Arş. Gör. Dr. Mustafa Yılmaz
Lisansüstü Öğrencisi Gökhan Kara
Öğretmen Adaylarının Fen Eğitiminde Girişimcilik Uygulamalarına İlişkin Görüşleri / Opinions Of Teacher Candidates About Entrepreneurship Applications In Science Education
372TürkçeLisansüstü Öğrencisi Osman MutluDoç. Dr. Güliz Aydın
Lisansüstü Öğrencisi Osman Mutlu
Ortaokul Öğrencilerinin Yenilikçilik Farkındalıkları ile Bilim ve Teknoloji Alanında Yenilik Üretimine Yönelik Görüşleri / Secondary School Students' Views Of Production Of Innovation In Science And Technology And Their Innovation Awareness


12. Oturum Pazar 09:00-10:30

Oturum Başkanı
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract Title / Bildiri Başlığı


13. Oturum Pazar 12:30-14:00
Uludağ Salonu Aç
Fen Bilgisi Eğitimi
Oturum Başkanı Doç. Dr. Sevgül Çalış
Oturum Başkan Yardımcısı: Dr. Öğr. Üyesi Banuçiçek Özdemir
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract Title / Bildiri Başlığı
64TürkçeÖğretmen Gülsüm AkyürekÖğretmen Gülsüm Akyürek
Doç. Dr. Oktay Aslan
Lgs ve Teog Sınavlarının Fen Bilimleri Dersinin Yenilenmiş Bloom Taksonomisine Göre Değerlendirilmesi / Evaluation Of Lgs And Teog Science Exams According To Revised Bloom’s Taxonomy
73TürkçeÖğretmen Rabiya KıranÖğretmen Rabiya Kıran
Doç. Dr. Eylem Yıldız Feyzioğlu
Tartışmaya Yönelik Öz-Yeterlik Ölçeğinin (Työö) Geliştirilmesi / Validity And Reliability Study Of The Self-efficacy Scale For Argumentation
278TürkçeLisansüstü Öğrencisi Raziye Gerçek YeşilDr. Öğr. Üyesi Banuçiçek Özdemir
Lisansüstü Öğrencisi Raziye Gerçek Yeşil
Scamper Tekniği Uygulamalarının Öğrencilerin Yaratıcı Düşünme Becerilerine Etkisinin İncelenmesi / Investigation Of The Effects Of Scamper Technique Practices On Students' Creative Thinking Skills
373TürkçeDoç. Dr. Sevgül ÇalışDoç. Dr. Sevgül Çalış
Fen Bilgisi Öğretmenliği Öğrencilerinin Nükleer Santrallerin İnsan ve Çevreye Olan Etkilerine Yönelik Görüşleri / The Views Of Science Preservice Teachers Regarding The Effects Of Nuclear Power Plants On People And The Environment13. Oturum Pazar 12:30-14:00
Mudanya Salonu Aç
STEM ve Uygulamaları
Oturum Başkanı Doç. Dr. Metin Açıkyıldız
Oturum Başkan Yardımcısı: Doç. Dr. Mehtap Yıldırım
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract Title / Bildiri Başlığı
195TürkçeDoç. Dr. Hikmet SurmelıDoç. Dr. Hikmet Surmelı
Doç. Dr. Mehtap Yıldırım
Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Mühendisliğin Doğası ile İlgili Görüşleri / Preservice Science Teachers’ Views On Nature Of Engineering
211TürkçeLisansüstü Öğrencisi Sevgi Nur YılmazDoç. Dr. Faik Özgür Karataş
Lisansüstü Öğrencisi Sevgi Nur Yılmaz
Lisansüstü Öğrencisi Elif Kardeş
Mühendislik Tasarım Temelli Bilim Deneyleri Hakkında Öğrenci Görüşleri / Student Views About Engineering Design-based Science Experiments
243İngilizceLisansüstü Öğrencisi Beyza OkanLisansüstü Öğrencisi Beyza Okan
An Investigation Of Stem Awareness Of Teachers Participated In Any Stem Trainings
245TürkçeÖğretmen Merve Deveci BozkurtÖğretmen Merve Deveci Bozkurt
Doç. Dr. Metin Açıkyıldız
Fen-Teknoloji-Mühendislik-Matematik (Stem) Yaklaşımının 6. Sınıf Madde ve Isı Konusunun Öğretiminde Etkililiğinin İncelenmesi / Investigation Of The Effectiveness Of Science-technology-engineering-mathematics (stem) Approach In The Teaching Of 6th Grade Matter And Heat Subject13. Oturum Pazar 12:30-14:00
Tophane Salonu Aç
Okul Dışı Öğrenme Ortamları
Oturum Başkanı Prof. Dr. Ayşegül Şeyihoğlu
Oturum Başkan Yardımcısı: Doç. Dr. Dilek Zeren Özer
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract Title / Bildiri Başlığı
34TürkçeLisansüstü Öğrencisi E. Nihan Acar ÜverLisansüstü Öğrencisi E. Nihan Acar Üver
Doç. Dr. Dilek Zeren Özer
Robotik Atölyelerindeki Disiplinler Arası Uygulamaların Öğrenci Yaratıcılığını Geliştirmedeki Rolü: Yönetici ve Öğretmen Görüşleri / The Role Of Interdisciplinary Applications In Robotic Workshops In Developing Student Creativity: Manager And Teachers' Views
144TürkçeÖğretmen Kübra KalkanÖğretmen Kübra Kalkan
Doç. Dr. Yeter Şimşekli
Destekleme ve Yetiştirme Kurslarının Etkililiği Üzerine Öğrenci ve Öğretmen Görüşleri / Student And Teacher Opinions On The Effectiveness Of Support And Training Courses
203TürkçeLisans Öğrencisi Buse GeçimLisans Öğrencisi Buse Geçim
Lisans Öğrencisi Ayşenur Konuk
Lisans Öğrencisi Beyza Başpınar
Dr. Öğr. Üyesi Nagihan İmer Çetin
Tübitak 4006 Bilim Fuarlarında Görevli Öğretmenlerin Danışmanlık Rollerinin Öğrenci Görüşlerine Dayalı Olarak Değerlendirilmesi / Evaluation Of Consultancy Roles Of Advisor Teachers In Tubitak 4006 Science Fairs Based On Student Opinions
323TürkçeProf. Dr. Ayşegül ŞeyihoğluProf. Dr. Ayşegül Şeyihoğlu
Dr. Öğr. Üyesi Ayça Kartal
Dr. Öğr. Üyesi Gülşah Sezen Vekli
Doç. Dr. Kader Birinci Konur
Doç. Dr. Ahmet Tekbıyık
Afet Eğitiminde Yenilikçi Bir Yaklaşım: Disiplinlerarası Afet Eğitimi (Dafet)* / An Innovative Approach In Disaster Education: Interdisciplinary Disaster Education (dafet)13. Oturum Pazar 12:30-14:00
Yeşil Salonu Aç
Oturum Başkanı Doç. Dr. Zehra Özdilek
Oturum Başkan Yardımcısı: Dr. Öğr. Üyesi Ayberk Bostan Sarıoğlan
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract Title / Bildiri Başlığı
126TürkçeArş. Gör. Arzu Arslan BuyrukArş. Gör. Arzu Arslan Buyruk
Prof. Dr. Feral Ogan Bekiroğlu
Öğrenci Modellerini Değerlendirmeye Yönelik Model Kalite Rubriğinin Geliştirilmesi / Development Of The Model Quality Rubric To Evaluate Students' Models
186TürkçeLisansüstü Öğrencisi Melike TunçLisansüstü Öğrencisi Melike Tunç
Doç. Dr. Zehra Özdilek
Örnek Olay Öğretim Yönteminin Öğrencilerin Yaşam Temelli Sorular Üzerindeki Başarıları Üzerindeki Yansımaları / Reflections Of The Case Study Method On Students' Achievements On Life Based Questions  
298TürkçeLisansüstü Öğrencisi Fatma CoştuLisansüstü Öğrencisi Fatma Coştu
Öğretmen Selvi Satılmış
Fizik Dersi Hareket Konusunda Kavramsal, İşlemsel ve Grafiksel Soruları Çözme Başarılarının Karşılaştırılması / Comparison Performances Of Solving Conceptual, Algorithmic And Graphical Questions In The Course Of Physics
311TürkçeDr. Hatice Gülmez GüngörmezDr. Hatice Gülmez Güngörmez
Ortaokul Öğrencilerinin Teknoloji ile Kendi Kendine Öğrenme Seviyeleri ile Sınav Kaygı Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi / Review Of The Relationship Between Self-learning Levels With The Use Of Technology And Exam Anxiety Levels Of Secondary School Students13. Oturum Pazar 12:30-14:00
Heykel Salonu Aç
Matematik Eğitimi
Oturum Başkanı Doç. Dr. Hatice Kübra Güler Selek
Oturum Başkan Yardımcısı: Dr. Öğr. Üyesi Tuğba Öçal
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract Title / Bildiri Başlığı
121TürkçeLisansüstü Öğrencisi Banu MemişoğluLisansüstü Öğrencisi Banu Memişoğlu
Doç. Dr. Menekşe Seden Tapan-Broutın
Disiplinler Üstü Verilen Öğretimin, 7. Sınıf Öğrencilerinin Matematiksel Modelleme Yeterlik Gelişimine Yansıması / The Reflection Of The Transdisciplinary Teaching On The Mathematical Modeling Competence Development Of 7th Grade Students
251TürkçeLisansüstü Öğrencisi Hatice AydınLisansüstü Öğrencisi Hatice Aydın
Doç. Dr. Menekşe Seden Tapan Broutin
Dinamik Geometri Uygulamaları ile Öğretimde 7. Sınıf Öğrencilerinin Geometri Dersine Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi / Investigation Of 7th Grade Students' Views On Geometry Lesson Of Mind In Teaching With Dynamic Geometry Applications
334TürkçeDr. Öğr. Üyesi Tuğba ÖçalDr. Öğr. Üyesi Tuğba Öçal
Okul Öncesi Çocukların Grafik Oluşturma ve Okuma Becerilerinin İncelenmesi / Examination Of Preschool Children's Graphics Creation And Reading Skills


13. Oturum Pazar 12:30-14:00

Oturum Başkanı
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract Title / Bildiri Başlığı


14. Oturum Pazar 14:20-15:50
Uludağ Salonu Aç
Matematik Eğitimi
Oturum Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Mithat Takunyacı
Oturum Başkan Yardımcısı: Arş. Gör. Dr. Özkan Ergene
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract Title / Bildiri Başlığı
63TürkçeÖğretmen Şafak YıldızÖğretmen Şafak Yıldız
Meslek Lisesi Öğrencilerinin Matematik Dersine Yönelik Düşünceleri / Vocational High School Students' Thoughts On Mathematics Lesson
166TürkçeÖğretmen Esra Onkun ÖzgürÖğretmen Esra Onkun Özgür
7. Sınıf Öğrencilerine Web Destekli Etkinlikler ile Dikdörtgenin Alanı ve Çevresi Arasındaki İlişkinin Öğretimi: Eylem Araştırması / Teaching 7th Grade Students Relationship Between Perimeter And Area Of The Rectangle With Web Supported Activities : Action Research
191TürkçeLisansüstü Öğrencisi Süleyman Emre AktaşDoç. Dr. Çağlar Naci Hıdıroğlu
Lisansüstü Öğrencisi Süleyman Emre Aktaş
Geogebra Destekli Matematiksel Modelleme Sürecinin Merdiven Problemi Çözümü Çerçevesinde Yapılandırılması / Structuring Geogebra-aided Mathematical Modeling Process Within The Framework Of Ladder Problem Solution
303TürkçeLisansüstü Öğrencisi Yaprak ArmutcuLisansüstü Öğrencisi Yaprak Armutcu
Doç. Dr. Ayten Pınar Bal
Sınıf Öğretmeni Adaylarının Stem Bağlamında Matematiksel Modelleme Etkinliklerinin İncelenmesi / Investıgatıon Of The Mathematıcal Modelıng Actıvıtıes Of Class Teacher Candıdates In The Stem Context14. Oturum Pazar 14:20-15:50
Mudanya Salonu Aç
Fen Bilgisi Eğitimi
Oturum Başkanı Doç. Dr. Nermin Bulunuz
Oturum Başkan Yardımcısı: Doç. Dr. İsa Deveci
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract Title / Bildiri Başlığı
24TürkçeLisansüstü Öğrencisi Hatice DemirbaşLisansüstü Öğrencisi Merve Ünal
Lisansüstü Öğrencisi Hatice Demirbaş
Doç. Dr. Nermin Bulunuz
Bir Fen Bilgisi Uygulama Öğrencisinin Klinik Danışmanlık Modeline Göre Yürütülmüş Öğretmenlik Uygulaması Dersindeki Performansının ve Görüşlerinin Değerlendirilmesi / Evaluation Of A Preservice Science Teacher's Performance And Views In Teaching Science Lesson According To Clinical Supervision Model
92TürkçeLisansüstü Öğrencisi Erdem GünbeyLisansüstü Öğrencisi Erdem Günbey
Dr. Öğr. Üyesi Şerif Ali Değirmençay
4006 Bilim Fuarı Hakkında Öğrenci Görüşleri: Giresun İli Örneği / Student's Views About 4006 Science Fair: Case Of Giresun
133TürkçeLisansüstü Öğrencisi Büşra SaydoğanLisansüstü Öğrencisi Büşra Saydoğan
Lisansüstü Öğrencisi Vildan Kaya
Doç. Dr. Mustafa Doğru
Fen Bilgisi Öğretmenlerinin Dijital Yeterliliklerinin İncelenmesi / Examination Of Digital Competence Of Science Teachers
260TürkçeÖğretmen Muhammet Nair ZenginÖğretmen Muhammet Nair Zengin
Doç. Dr. İsa Deveci
Prof. Dr. Salih Çepni
Ortaokul Öğrencilerinin Yenilikçi Düşünme Eğilimlerindeki Farklılıklar ve Nedenleri: Açıklayıcı Ardışık Desen / Differences And Causes Of Middle School Students' Innovative Thinking Tendencies: Explanatory Sequential Design14. Oturum Pazar 14:20-15:50
Tophane Salonu Aç
Kimya Eğitimi
Oturum Başkanı Doç. Dr. Elif Benzer
Oturum Başkan Yardımcısı: Dr. Öğr. Üyesi Özge - Özbayrak Azman
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract Title / Bildiri Başlığı
41TürkçeLisans Öğrencisi Tarık OtmanDoç. Dr. Gülten Şendur
Lisans Öğrencisi Tarık Otman
Lisans Öğrencisi Furkan Kafadar
Lisans Öğrencisi Merve Kaya
Lisans Öğrencisi Ece Aktaş
Organik Kimyada Rezonans Konusunun Öğretiminde Modelleme Destekli Tga Etkı̇nlı̇klerı̇nin Uygulanması / Implementation Of Modelling-supported Poe Activities In The Teaching Resonance Subject In Organic Chemistry
57TürkçeLisansüstü Öğrencisi Yelda SapaLisansüstü Öğrencisi Yelda Sapa
Doç. Dr. Gülten Şendur
Lisansüstü Öğrencisi Mustafa Kılıç
Bilsem Öğrencileri Kimya ve Kimyacıyı Nasıl Algılıyor? / How Do Sac Students Perceive Chemistry And Chemist?
312TürkçeÖğretmen Esra KayaÖğretmen Esra Kaya
Doç. Dr. Hakkı Kadayıfçı
Farklı Kademelerdeki Lise Öğrencilerinin Mol ve Kimyasal Hesaplamalar Konuları ile İlgili Problem Çözme Güçlüklerinin Zihinsel İşlemler Yönünden İncelenmesi / Examining The Problem Solving Difficulties Of High School Students At Different Levels With Mol And Chemical Calculations In Terms Of Mental Processes
337TürkçeDr. Öğr. Üyesi Özge Özbayrak AzmanDr. Öğr. Üyesi Özge Özbayrak Azman
Prof. Dr. Sibel Kılınç Alpat
Kavram Karikatürleri ile Desteklenmiş Tga (Tahmin – Gözlem – Açıklama) Uygulamasının 11.sınıf Öğrencilerinin Akademik Başarıları Üzerindeki Etkisi: “sulu Çözelti Dengeleri (Asit-Baz Dengesi)” / The Effect Of Predict-observation-explanation (poe) Application Supported With Concept Cartoons On Academic Achievement Of 11th Grade Students: “aqueous Solution Balances (acid-base Balance)”14. Oturum Pazar 14:20-15:50
Yeşil Salonu Aç
Matematik Eğitimi
Oturum Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Bülent Nuri Özcan
Oturum Başkan Yardımcısı: Arş. Gör. Dr. Tuğba Hangül
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract Title / Bildiri Başlığı
250TürkçeArş. Gör. Aslıhan BaturArş. Gör. Aslıhan Batur
Prof. Dr. Adnan Baki
Ortaokul Matematik Öğretmenlerinin İstatistik Alan Bilgilerinin Solo Taksonomisine Göre İncelenmesi / Examining The Statistics Content Knowledge Of Middle School Mathematics Teachers According To Solo Taxonomy
256TürkçeÖğretmen Şule AteşÖğretmen Şule Ateş
Öğretmen Mehmet Köylü
Öğretmen Volkan Çırakoğlu
Matematik Öğretmenlerinin ve Beceri Temelli Soru Yazarlarının Beceri Temelli Sorulara İlişkin Görüşleri / Opinions Of Mathematics Teachers And Skill-based Question Writers On Skill- Based Questions
321TürkçeLisansüstü Öğrencisi Raziye KıydalLisansüstü Öğrencisi Raziye Kıydal
Lisansüstü Öğrencisi Rabia Betül Köse
Doç. Dr. Ayten Pınar Bal
Matematiğe İlişkin Değerler Ölçeğinin Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik / Development Of Mathematical Values Scale: Validity And Reliability
324TürkçeLisansüstü Öğrencisi Rabia Betül KöseLisansüstü Öğrencisi Rabia Betül Köse
Lisansüstü Öğrencisi Raziye Kıydal
Doç. Dr. Ayten Pınar Bal
Ortaokul Öğrencilerinin Eba İçerikli Etkinlikleri Kullanımına Yönelik Bir Tutum Ölçeği Çalışması / A Study Of Attıtude Scale For Secondary School Students 'use Of Eba-contented Actıvıtıes14. Oturum Pazar 14:20-15:50
Heykel Salonu Aç
Oturum Başkanı
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract Title / Bildiri Başlığı


14. Oturum Pazar 14:20-15:50

Oturum Başkanı
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract Title / Bildiri Başlığı